Спеціалізація ”Обслуговування програмних систем і комплексів”

Програма практики зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 122 – Комп’ютерні науки
Спеціалізація: Обслуговування програмних систем і комплексів
Кваліфікація: технік-програміст

Виробнича практика