Спеціалізація ”Екологія геологічного та суміжних середовищ”

Програми практик зі спеціальності 101 – Екологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Екологія
Спеціалізація: екологія геологічного і суміжних середовищ
Кваліфікація: технік-еколог

Навчальна практика для І курсу

Навчальна практика для ІІ курсу

Виробнича практика