Cпеціалізація ”Прикордонний екологічний контроль”

Програми практик зі спеціальності 101 Екологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Екологія
Спеціалізація: прикордонний екологічний контроль
Кваліфікація: технік-еколог

Наскрізна програма практик