Спеціалізація ”Екологія землекористування і агробізнес”

Програма практик зі спеціальності 101 – Екологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Екологія
Спеціалізація: екологія землекористування і агробізнес
Кваліфікація: технік-еколог

Наскрізна програма практик