Спеціалізація ”Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки”

Програми практик зі спеціальності 171 – Електроніка

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 171 – Електроніка
Спеціалізація: конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки
Кваліфікація: технік-конструктор (електроніка)

Навчальна практика

Виробнича практика