Спеціалізація ”Аналітичний контроль якості хімічних сполук”

Програми практик
для спеціальності 102 – Хімія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Хімія
Спеціалізація: аналітичний контроль якості хімічних сполук
Кваліфікація: технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

Навчальна практика для I курсу

Виробнича практика для II курсу

Виробнича практика для III курсу