Cпеціалізація ”Біоекологія”

Програми практик для спеціальності 101 – Екологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика: молодший спеціаліст
Освітній рівень: неповна вища освіта
Спеціальність: 101 – Екологія
Спеціалізація: біоекологія
Кваліфікація: технік-еколог

Загальна екологічна навчальна практика

Навчальна практика з ботаніки для І курсу

Навчальна практика з зоології для І курсу

Навчальна практика для ІІ курсу

Виробнича практика