Навчальний план Комп’ютерні науки (Обслуговування програмних систем і комплексів)

Галузь знань – 12 Інформаційні технології
Напрям підготовки – 122 Комп’ютерні науки (Обслуговування програмних систем і комплексів)

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 18 1:1 Іспит
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Вища математика 54 54 3:3 Іспит
Дискретна математика 36 36 2:2 Залік
Фізика 36 18 18 2:1:1 Іспит
Основи екології 18 1:0 Залік
Алгоритмізація та програмування 36 36 2:2 Іспит
Стандарти інформаційних технологій  та ПЗ 18 36 1:2 Залік
Побудова та аналіз ефективних алгоритмів 18 18 1:1 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культурологія 17 1:0 Залік
Економічна теорія 17 17 1:1 Залік
Іноземна мова 34 0:2 Залік
Вища математика 34 34 2:2 Іспит
Дискретна математика 17 34 1:2 Іспит
Фізика 34 17 17 2:1:1 Іспит
Алгоритмізація та програмування 34 34 2:2 Іспит
Комп’ютерна графіка 34 34 2:2 Залік
Електротехніка і основи електроніки 34 34 2:2 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова за професійним програмуванням 36 0:2 Залік
Вища математика 36 36 2:2 Іспит
Теорія ймовірностей і математична статистика 18 36 1:2 Залік
Фізика 36 18 18 2:1:1 Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування 18 36 1:2 Залік
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів 36 36 2:2 Іспит
Комп’ютерні мережі 36 18 2:1 Залік
Охорона праці та безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Економіка та основи ІТ-бізнесу 18 18 1:1 Залік
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи філософських знань 17 17 1:1 Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням 34 0:2 Іспит
Теорія алгоритмів 34 34 2:2 Іспит
Чисельні методи 34 34 2:2 Залік
Об’єктно-орієнтоване програмуванння 34 34 2:2 Іспит,Курсова робота
Операційні системи 34 34 2:2 Залік
Організація баз даних та знань 17 34 1:2 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Крос-платформне програмування 34 34 2:2 Іспит
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Укр. мова за проф. спрямуванням 18 1:0 Залік
Політологія 18 1:0 Залік
Інструментальні засоби візуального програмування 18 36 1:2 Іспит
Технології комп’ютерного проектування 36 36 2:2 Контр. роб.
Системи управління базами даних 36 36 2:2 Іспит

Курсова робота

Комп’ютерні мережі 36 36 2:2 Іспит
Фізичне виховання 36 0:2 Залік
Основи інформаційної безпеки та захист ПЗ 18 36 1:2 Залік
Математичне моделювання радіоелектронних схем 36 36 2:2 Іспит
Теорія коливань і хвиль 36 36 2:2 Залік

6 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичні методи дослідження операцій 24 24 1:2 Залік
Технології комп’ютерного проектування 48 48 2:2 Іспит
WEB-технології та WEB-дизайн 48 48 2:2 Іспит
Охорона праці та безпека життєдіяльності 12 12 2:2 Залік
Адміністрування програмних систем і комплексів 24 36 2:1 Іспит
Економіка та бізнес 24 12 0:2 Залік