Навчальний план

Галузь знань – 10 Природничі науки
Напрям підготовки – 102 Хімія

 

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 36 1:2 Іспит
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 36 0:2 Залік
Вища математика 36 36 2:2 Іспит
Безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Основи технології в галузі 18 72 1:4 Залік
Неорганічна хімія 72 36 108 4:2:6 Іспит
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2 Немає

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічна теорія 17 17 1:1 Іспит
Радіологічний контроль 17 17 1:1 Залік
Культурологія 17 17 1:1 Іспит
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 34 0:2 Залік
Вища математика 34 34 2:2 Іспит
Фізика 34 34 17 2:1:2 Іспит
Основи статистичної обробки результатів 17 34 1:2 Залік
Неорганічна хімія 51 85 3:5 Іспит
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 36 0:2 Залік
Фізика 36 18 36 2:1:2 Іспит
Інформатика, обчислювальна техніка і програмування 18 36 1:2 Іспит
Органічна хімія 36 54 2:3 Залік
Аналітична хімія 36 18 108 2:1:6 Іспит
Кристалохімія 36 18 2:1 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2 Немає

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи філософських знань 17 34 1:2 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 34 0:2 Іспит
Органічна хімія 34 51 2:3 Іспит
Фізико-хімічні методи аналізу 34 17 102 2:1:6 Іспит
Технічний аналіз 34 102 2:6 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Укр мова  (за проф. спрямуванням) 18 1:0 Залік
Органічна хімія 36 2:0 Іспит
Практикум органічної хімії 54 0:3 Немає
Фізична і колоїдна хімія 36 18 2:1 Іспит
Фізична і колоїдна хімія (лаб.) 54 0:2 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Залік
Спектральний аналіз 18 18 36 1:1:2 Іспит
Електрохімічні методи аналізу 18 18 36 1:1:2 Іспит
Основи стат. обробки результатів аналізу 18 18 1:1 Залік
Органічний функціональний якісний аналіз 18 54 1:3 Залік
Лікарські рослини
18 18 1:1 Залік

6 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Охорона праці 24 2:0 Залік
Основи медичних знань 12 1:0 Залік
Аналітичний контроль стану навколишнього середовища 24 48 2:4 Іспит
Токсикологічна хімія 12 12 1:1 Залік
Радіологічний контроль в медицині 12 12 1:1 Залік
Хроматографічний аналіз 24 48 2:4 Іспит
Фармацевтичний аналіз 24 36 2:3 Іспит
Методи синтезу лікарських препаратів 24 48 2:4 Іспит