Навчальний план 101 Екологія (екологія землекористування і агробізнес)

Галузь знань – 10 Природничі науки
Напрям підготовки – 101 Екологія (Екологія землекористування і агробізнес)

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 18 1:1 Іспит
Іноземна мова 72 0:4 Залік
Вища математика 36 18 2:1 Іспит
Загальна біологія 36 18 2:1 Іспит
Загальна хімія 18 36 1:2 Іспит
Латинська мова 36 0:2 Залік
Вступ до фаху 36 2:0 Залік
Основи сільськогосподарського виробництва 36 36 2:2 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає
Безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Геологія з основами геоморфології 36 18 2:1 Іспит

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культурологія 17 1:0 Залік
Економічна теорія 17 17 1:1 Залік
Іноземна мова 68 0:4 Залік
Фізика 34 17 2:1 Іспит
Аналітична хімія 17 34 1:2 Залік
Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції 17 34 1:2 Іспит
Фізичне виховання 34 1:2 Залік
Загальна екологія 34 34 2:2 Іспит
Моніторинг довкілля 17 17 1:1 Залік
Топографія з основами картографії 34 17 2:1 Іспит
Основи фізичної географії 34 17 2:1 Іспит

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає
Основи агробізнесу і маркетингу в АПК 36 18 2:1 Іспит
Метеорологія та кліматологія 36 18 2:1 Іспит
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Фізико-хімічний аналіз 18 36 1:2 Залік
Інформатика 18 18 1:1 Залік
Грунтознавство 36 36 2:2 Іспит
Ландшафтна екологія 36 18 2:1 Іспит
Основи землеустрою 36 18 2:1 Залік
Земельні ресурси і земельний кадастр 36 36 2:2 Іспит

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 34 0:2 Іспит
Основи філософських знань 17 17 1:1 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Основи агробізнесу і маркетингу в АПК 34 34 2:2 Курсові роботи
Екологія землекористування 34 34 2:2 Іспит
Гідрологія з основами гідрогеології 17 17 1:1 Іспит
Основи метрології і стандартизації 34 17 2:1 Залік
Комп’ютерна обробка екологічної інформації 34 34 2:2 Залік
Екологічне законодавство 17 17 1:1 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік
Екологія людини 34 34 2:2 Іспит

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 18 2:1 Залік
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 18 18 1:1 Залік
Основи екологічного права і експертизи 18 18 1:1 Контрольні роботи
Основи оцінки земель 54 36 3:2 Іспит
Техноекологія 36 36 2:2 Іспит
Екологія людини 36 18 2:1 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 18 1:0 Залік
Фізвиховання 36 0:2 Залік
Сільський туризм 18 18 1:1 Залік
Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище 18 18 1:1 Залік
Агроекологія
36 36 2:2 Контрольні роботи

6 семестр

 

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 24 3:2 Іспит
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 24 24 2:2 Іспит
Земельно-кризові ситуації 24 12 2:1 Залік
Екологія міських систем 24 12 2:1 Залік
Екологічна безпека 24 12 2:1 Іспит
Охорона земель 24 24 2:2 Курсові роботи
Якість і стандартизація с/г продукції 24 12 2:1 Залік
Охорона праці 24 12 2:1 Залік