Навчальний план

Галузь знань – 10 ”Природничі науки”
Спеціальність – 101 Екологія (Прикордонний екологічний контроль)

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 18 1:1 Іспит
Іноземна мова 72 0:4 Залік
Вища математика 36 18 2:1 Іспит
Загальна біологія 36 18 2:1 Іспит
Загальна хімія 18 36 1:2 Іспит
Безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Геологія з основами геоморфології 36 18 2:1 Іспит
Латинська мова 36 0:2 Залік
Вступ до фаху 36 2:0 Залік
Країнознавство 36 36 2:2 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культурологія 17 1:0 Залік
Економічна теорія 17 17 1:1 Залік
Іноземна мова 68 0:4 Залік
Фізика 34 17 2:1 Іспит
Аналітична хімія 17 34 1:2 Залік
Загальна екологія 34 34 2:2 Іспит
Моніторинг довкілля 17 17 1:1 Залік
Топографія з основами картографії 34 17 2:1 Іспит
Країнознавство 34 17 2:1 Іспит
Державний кордон і прикордоння 34 17 2:1 Іспит
Фізичне виховання 34 0:2 Залік

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає
Основи фізичної географії 36 36 2:2 Іспит
Метеорологія та кліматологія 36 18 2:1 Іспит
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Фізико-хімічний аналіз 18 36 1:2 Залік
Інформатика 18 18 1:1 Залік
Грунтознавство 36 36 2:2 Іспит
Ландшафтна екологія 36 18 2:1 Іспит
Правові засади прикордонного екологічного контролю 36 18 2:1 Залік
Біогеографія 36 18 2:1 Іспит

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 34 0:2 Іспит
Основи філософських знань 17 17 1:1 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Основи прикордонного екологічного контролю 34 34 2:2 Курсові роботи
Земельні ресурси і земельний кадастр 34 34 2:2 Іспит
Гідрологія з основами гідрогеології 17 17 1:1 Іспит
Основи метрології і стандартизації 34 17 2:1 Залік
Комп’ютерна обробка екологічної інформації 34 34 2:2 Залік
Екологічне законодавство 17 17 1:1 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік
Екологія людини 34 34 2:2 Іспит

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 18 2:1 Залік
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 18 18 1:1 Залік
Основи екологічного права і експертизи 18 18 1:1 Контрольні роботи
Організація управління в екологічній діяльності 18 18 1:1 Залік
Техноекологія 36 36 2:2 Іспит
Гідрохімія 36 18 2:1 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 18 1:0 Залік
Фізвиховання 36 0:2 Залік
Основи прикордонного екологічного контролю 54 36 3:2 Іспит
Нормування антропогенного навантаження на природнє середовища 18 18 1:1 Контрольні роботи
Фіто- і зооконтроль на митниці 36 36 2:2 Іспит

6 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 24 3:2 Іспит
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 24 24 2:2 Іспит
Правові засади прикордонного екологічного контролю 24 12 2:1 Залік
Регіональні екологічні проблеми 24 12 2:1 Курсові роботи
Екологія людини 24 12 2:1 Іспит
Державний кордон і прикордоння 24 12 2:1 Залік
Екологічний контроль на внутрішній і зовнішній митниці 24 24 2:2 Залік
Психологія 12 12 1:1 Контрольні роботи
Охорона праці 24 12 2:1 Залік