Навчальний план 101 Екологія (екологія геологічного і суміжного середовищ)

Галузь знань – 10 Природничі науки
Напрям підготовки – 101 Екологія (Екологія геологічного і суміжного середовищ)

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 18 1:1 Іспит
Іноземна мова 72 0:4 Залік
Вища математика 36 18 2:1 Іспит
Загальна біологія 36 18 2:1 Іспит
Загальна хімія 18 36 1:2 Іспит
Латинська мова 36 0:2 Залік
Вступ до фаху 36 2:0 Залік
Кристалографія 36 36 2:2 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає
Безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Геологія з основами геоморфології 36 18 2:1 Іспит

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Культурологія 17 1:0 Залік
Економічна теорія 17 17 1:1 Залік
Іноземна мова 68 0:4 Залік
Фізика 34 17 2:1 Іспит
Аналітична хімія 17 34 1:2 Залік
Історична геологія з основами палеонтології 34 17 2:1 Іспит
Фізичне виховання 34 1:2 Залік
Загальна екологія 34 34 2:2 Іспит
Моніторинг довкілля 17 17 1:1 Залік
Топографія з основами картографії 34 17 2:1 Іспит
Загальна геологія 34 17 2:1 Іспит

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Фізичне виховання 36 0:2 Немає
Стратиграфія 36 18 2:1 Іспит
Метеорологія та кліматологія 36 18 2:1 Іспит
Іноземна мова 36 0:2 Залік
Фізико-хімічний аналіз 18 36 1:2 Залік
Інформатика 18 18 1:1 Залік
Грунтознавство 36 36 2:2 Іспит
Ландшафтна екологія 36 18 2:1 Іспит
Мінералогія 36 36 2:2 Іспит
Екологія видобутку та переробки корисних копалин 36 18 2:1 Залік

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 34 0:2 Іспит
Основи філософських знань 17 17 1:1 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Структурна геологія та геологічне картування 34 34 2:2 Курсові роботи
Еколого-геологічне районування України 34 34 2:2 Іспит
Гідрологія з основами гідрогеології 17 17 1:1 Іспит
Основи метрології і стандартизації 34 17 2:1 Залік
Комп’ютерна обробка екологічної інформації 34 34 2:2 Залік
Екологічне законодавство 17 17 1:1 Залік
Фізвиховання 34 0:2 Залік
Екологія людини 34 34 2:2 Іспит

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 18 2:1 Залік
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 18 18 1:1 Залік
Основи екологічного права і експертизи 18 18 1:1 Контрольні роботи
Історична геологія з основами палеонтології 36 36 2:2 Контрольні роботи
Заповідна справа 36 18 2:1 Іспит
Геологія корисних копалин 36 36 2:2 Залік
Українська мова (за професійним спрямуванням) 18 1:0 Залік
Фізвиховання 36 0:2 Залік
Геологія України 36 18 2:1 Іспит
Нормування антропогенного навантаження на природнє середовище 18 18 1:1 Залік
Літологія
36 36 2:2 Іспит

6 семестр

 

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Раціональне природокористування і охорона довкілля 36 24 3:2 Іспит
Прилади і методи дослідження стану навколишнього середовища 24 24 2:2 Іспит
Екологія видобутку і переробки корисних копалин 24 24 2:2 Залік
Екологія міських систем 24 24 2:2 Залік;

Курсові роботи

Техноекологія 24 24 2:2 Іспит
Еколого-геологічне районування України 24 24 2:2 Залік
Охорона праці
24 12 2:1 Залік