Навчальний план Електроніка (Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки)

Галузь знань – 17 Електроніка та телекомунікації
Напрям підготовки – Електроніка (Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки)

1 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія України 18 18 1:1 Іспит
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 36 0:2 Залік
Безпека життєдіяльності 18 18 1:1 Залік
Фізика 36 36 2:2 Іспит
Вища математика 54 54 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка та програмування 54 54 3:3 Залік
Стандартизація 36 36 72 2:2 Іспит
Фізичний практикум 36 0:2 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2

2 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економічна теорія 17 17 1:1 Іспит
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 34 0:2 Залік
Культурологія 17 1:0 Залік
Вища математика 34 34 2:2 Іспит
Інженерна та комп’ютерна графіка 34 51 2:3 Іспит
Економіка промисловості 34 34 2:2 Залік
Фізика(молекулярна) 34 17 2:1 Іспит
Фізичний практикум 34 0:2 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік
Обчислювальна техніка та програмування 51 34 3:2 Іспит

3 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи правознавства 18 1:0 Залік
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 36 0:2 Залік
Вища математика 36 18 2:1 Іспит
Обчислювальна техніка та програмування 18 36 1:2 Іспит
Теорія електричних та магнітних кіл 36 36 2:2 Залік
Основи підприємництва 18 18 1:1 Залік
Радіоелектроніка 36 36 2:2 Іспит
Основи матеріалознавства та матеріали електр. апаратів 36 18 2:1 Залік
Фізика(електрика і магнетизм) 36 36 2:2 Іспит
Фізичний практикум 36 0:2 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 36 0:2

4 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи філософських знань 17 17 1:1 Іспит
Соціологія 17 1:0 Залік
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 34 0:2 Іспит
Прикладна хімія 17 17 1:1 Залік
Теорія електричних та магнітних кіл 34 34 2:2 Іспит
Механіка 34 17 2:1 Залік
Радіоелектроніка 34 34 2:2 Іспит
Обчислюв. та мікропроцес. пристрої в електрон. апаратах 34 51 2:3 Курсова
робота
Фізика(оптика, атомна і ядерна) 34 17 2:1 Іспит
Фізичний практикум 34 0:2 Залік
Фізичне виховання (позакредитна) 34 0:2 Залік

5 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Укр. мова за проф. спрямуванням 18 1:0 Залік
Теоретична механіка 36 18 2:1 Іспит
Аналогова і цифрова схемотехніка 36 36 2:2 Іспит,

Курсова робота

Елементна база електронних приладів 36 36 2:2 Залік
Мікропроцесорні системи 18 36 1:2 Іспит
Фізичне виховання 36 0:2 Залік
Констр. та розр. пристр. автом. експер. 18 36 1:2 Залік
Модерніз. та налагодж. комп. сист. 18 36 1:2 Залік
Електроживлення побутових апаратів
18 36 1:2 Залік
Основи мобільного зв’язку
36 36 2:2 Залік

6 семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Охорона праці 24 2:0 Залік
Основи екології 12 1:0 Залік
Основи виробництва електронних апаратів 24 24 2:2 Іспит
Системне адміністрування в UNIX 24 24 2:2 Залік
Основи сателітарного телебачення 24 24 2:2 Іспит
Елек. вимірюв. прил. та м-ди вимірювань 24 24 2:2 Залік
Модерніз. та налагодж. комп. сист. 12 24 1:2 Іспит
Техніч. обслуг. аудіо- та відеоелектр. побутових апаратів 24 24 2:2 Залік
WEB-дизайн 24 24 2:2 Контр. робота