Молодший спеціаліст

Природничий коледж готує молодших спеціалістів з напрямків:

102 Хімія (Аналітичний контроль якості хімічних сполук)

Кваліфікація: Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження).
По закінченню коледжу випускники можуть обіймати посади:

 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
 • технік-лаборант (хімічне виробництво);
 • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія);
 • лаборант (галузі техніки).

101 Екологія (Біоекологія)

Кваліфікація: Технік-еколог

Технік – еколог може працювати у спеціальних лабораторіях, проектних, виробничих та санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

101 Екологія (Екологія геологічного і суміжних середовищ)

Кваліфікація: Технік-еколог

Технік – еколог може працювати у спеціальних лабораторіях, проектних, виробничих та санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

101 Екологія (Екологія землекористування і агробізнес)

Кваліфікація: Технік-еколог
Технік – еколог може працювати у спеціальних лабораторіях, проектних, виробничих та санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

101 Екологія (Прикордонний екологічний контроль)

Кваліфікація: Технік-еколог
Первинні посади, які можуть займати випускники:

 • технік-еколог;
 • технік-лаборант;
 • технік-дозиметрист.

По закінченню коледжу випускники можуть працювати за різними напрямами екологічної діяльності: екологічна інспекція, санітарно-епідеміологічна служба, екологічні (хімічні) лабораторії підприємств, комунальні господарства, інші екологічні установи.

122 Комп’ютерні науки (Обслуговування програмних систем і комплексів)

Кваліфікація: Технік-програміст

Після закінчення навчального закладу випускники цієї спеціальності можуть працювати на підприємствах в різних галузях управлінської, економічної та технічної діяльності на посадах:

 • техніка – програміста;
 • техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;
 • розробки web-сайтів;
 • оператор обчислювальних машин (ІІ та І категорії).

 

171 Електроніка (Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки)

Кваліфікація: Технік-конструктор (електроніка)

Молодший спеціаліст за фахом може працювати на різноманітних сучасних підприємствах різних форм власності, які визначають науково-технічний прогрес держави:

 • в електронній, радіотехнічній, електротехнічній промисловостях;
 • в електромашинобудуванні, транспорті, енергетиці;
 • засобах навігації, космічній та побутовій техніці;
 • у ремонтних майстернях;
 • у фірмах з виготовлення, ремонту та реалізації електронної техніки.

 

Під час навчання студенти досконально засвоюють конструкції та принципи дії основних типів електронних, напівпровідникових та газорозрядних приладів, схеми аналогової та цифрової техніки, отримують знання та навички в роботі з персональними ЕОМ і свідоцтво оператора ЕОМ.

Після закінчення нашого навчального закладу випускник зможе:

 • брати участь у розробці конструкцій та технологій виготовлення виробів електронної техніки;
 • використовувати комп’ютерну техніку в розрахунках елементів дискретних напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем;
 • ремонтувати та налагоджувати електронні прилади та обладнання.

Випускники можуть обіймати посади:

 • техніка, технолога;
 • майстра виробництва, майстра виробничого навчання;
 • консультанта комерційних фірм та рекламних агентств.

 

Випускники володіють комп’ютерною технікою, знаннями з ділового мовлення за фахом та іноземною мовою.
Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб.
З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації.