Історія

house

       Природничий коледж було відкрито в 2000 р. як структурний підрозділ Львівського національного університету імені Івана Франка, покликаний готувати фахівців природничих спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Форма навчання – денна. Термін навчання – три роки. Навчання – бюджетне та платне на базі повної середньої освіти. В коледжі готують молодших спеціалістів за такими спеціальностями: електроніка, комп’ютерні науки, екологія (біоекологія, екологія геологічного та суміжного середовищ, екологія землекористування та агробізнес, прикордонний екологічний контроль), хімія. Диплом молодшого спеціаліста і отримані під час навчання знання та навички дають змогу конкурувати на сучасному ринку праці, тому частина випускників коледжу відразу після закінчення навчання влаштовуються на роботу за фахом, а частина продовжує навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка на відповідних факультетах: хімічному, географічному, геологічному, біологічному, електроніки.

         З 2000 р. по 2001 р. очолював коледж кандидат фізико-математичних наук доцент Колінько Микола Іванович. З 2001 р. по 2002 р. директором коледжу був доцент Шувар Роман Ярославович. З 2002 р. директором коледжу по 2016 р. був  Мигаль Василь Михайлович, доцент, кандидат фізико-математичних наук.  З 2016 р. директором коледжу є Дзіковська Марія Ігорівна. З 2003 р. по 2015 р. заступником директора з навчально-методичної роботи  був  Рабик Василь Григорович, доцент, кандидат технічних наук.

            З 2003 р. по 2006 р. заступником директора з виховної роботи був Тимошук Олександр Сергійович, доцент, кандидат хімічних наук. З 2007 р. по 2009 р. заступником директора з виховної роботи була Добрянська Ольга Петрівна. З 2009 р. по 2016 р. заступником директора з навчальної роботи була Дзіковська Марія Ігорівна. З 2016 р. заступником директора з навчальної роботи є Лесів Марта Степанівна. З жовтня 2019 р. Лесів Марта Степанівна виконує обов’язки директора коледжу.

        Хвищун Іван Олександрович, доцент, кандидат технічних наук, з 2000 р. очолює відділення комп’ютерних наук. Завідувачем електроніки з 2001 р. по 2007 р. був Рабик Василь Григорович, а з 2007 р. по 2010 р. Батюк Андрій Ярославович, кандидат фізико-математичних наук. З 2005 р. по 2010 р. відділенням геологічних наук керував доцент, кандидат геологічних наук Смішко Роман Маркіянович. З 2000 р. по 2010 р. відділенням біологічних наук керувала Дудок Катерина Петрівна, доцент, кандидат біологічних наук. З 2004 р. по 2007 р. відділення агробізнесу очолював доцент, кандидат географічних наук Гаськевич Володимир Григорович, з 2005 р. по 2007 р. відділення екологічного контролю очолював доцент, кандидат географічних наук Іванов Євген Анатолійович. З 2008 р. по 2009 р. відділенням агробізнесу та екологічного контролю керувала доцент, кандидат географічних наук Пилипович Ольга Василівна. З 2009 р. по 2010 р. цими відділеннями керувала кандидат географічних наук Павлюк Наталія Мирославівна. З 2010 р. по 2015 р. відділення екології очолювала кандидат географічних наук, доцент Пилипович Ольга Василівна. З 02.09.2015 р. по 2017 р. завідувачем відділення екології була кандидат географічних наук Батюк Наталія Мирославівна. Відділенням хімії з 2000 р. по 2003 р. керував доктор хімічних наук, професор Чихрій Степан Іванович. У 2003-2017 рр. відділення хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Тимошук Олександр Сергійович.