Старости і порадники

    Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.
Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.
Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Старости академічних груп

І курс

КНК-11            Палюха І.Ю.
ЕЛК-11            Беньо Н.В
ХМК-11           Тарасевич В.Ю.
ГПК-11            Клеменцова А.Я.
ГРК-11             Війтишин С.В.
ГЛК-11            Троць Ю.Л.
БЛК-11            Семенюк Т.В.

ІІ курс

КНК-21            Ткачук О.А.
ЕЛК-21            Толочко С.І.
ХМК-21           Буваник С.І.
ГПК-21            Переста А.М.
ГРК-21             Грабар І.І.
ГЛК-21            Волос Ю.Я.
БЛК-21            Савка М.В.

ІІІ курс

КНК-31            Голько В.О.
ЕЛК-31            Щур Р.О.
ХМК-31           Вишнівецька В.О.
ГПК-31            Ростецька Д.В.
ГРК-31             Стиранець В.В.
ГЛК-31             Павельчук В.О.
БЛК-31            Красовська А.В.

     Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Порадники академічних груп

КНК-11, КНК-21, КНК-31                   Химочка Г.М.
ЕЛК-11, ЕЛК-21, ЕЛК-31                     Дзіковський В.Є.
ХМК-11, ХМК-21, ХМК-31                 Сливка Ю.І.
ГПК-11, ГПК-21, ГПК-31                     Батюк Н.М.
ГРК-11, ГРК-21, ГРК-31                       Луцишин О.З.
ГЛК-11, ГЛК-21, ГЛК-31                       Мілян О.В.
БЛК-11, БЛК-21, БЛК-31                     Стельмащук С.Я.