Старости і порадники

    Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.
Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи та головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.
Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на одногрупників, володіє організаторськими здібностями.

Старости академічних груп

І курс

КНК-11            Луцик І.І.
ЕЛК-11            Калита А.М.
ХМК-11           Карпович В.М.
ГПК-11            Ханащак С.В.
ГРК-11             Босий Н.І.
ГЛК-11            Пец Ю.В.

ІІ курс

КНК-21            Марків В.П.
ЕЛК-21            Огурок Н.Б.
ХМК-21           Медвідь М.Б.
ГПК-21            Дроздовська А.-М.В.
ГРК-21             Гельмас Р.М.
ГЛК-21            Садовий О.І.
БЛК-21            Тимуш У.І.

ІІІ курс

КНК-31          Дружиніна К.М.
ЕЛК-31           Беньо Н.В.
ХМК-31          Супрун І.О.
ГПК-31           Клеменцова А.Я.
ГРК-31            Війтишин С.В.
ГЛК-31            Леськів Ю.Р.
БЛК-31            Семенюк Т.В.

     Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

                              Порадники академічних груп

КНК-21, КНК-31                                          Химочка Г.М.
ЕЛК-21, ЕЛК-31                                           Дзіковський В.Є.
БЛК-21, БЛК-31, ХМК-31, ГПК-31         Грень О.М.
ХМК-11, ХМК-21, ГПК-11, ГПК-2           Гілета Л.А.
ГРК-11, ГРК-21, ГРК-31                             Луцишин О.З.
ЕЛК-11, КНК-11                                           Мілян О.В.
ГЛК-11, ГЛК-21, ГЛК-31                           Стельмащук С.Я.