Тимошук Олександр Сергійович

Посада: викладач Відділення хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Вольтамперометрія платинових елементів, використання органічних реагентів в електроаналітичній хімії.

Курси

Вибрані публікації

1. Spectrophotometric investigation of palladium(II) ions interaction with
5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one / L. Lozynska, O. Tymoshuk // Chemistry & chemical technology. – 2013. – Vol. 7, N. 4. – P. 391-395.
2. 5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он – новий реагент для спектрофотометричного визначення іонів родію(ІІІ) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Вопросы химии и хим. технологии. – 2014. – №1. – С. 80-85.
3. 5-Гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-он як новий аналітичний реагент для спектрофотометричного визначення Pd(ІІ) / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук, Т.І. Чабан // Методи та об’єкти хімічного аналіза. – 2014. – Т. 9, №1. – С. 50-54.
4. Спектрофотометричне дослідження взаємодії 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму з іонами іридію(IV) / Л. Лозинська, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55., Ч. 1. – С. 275-282.
5. Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122.
6. Аналіз багатокомпонентних систем на вміст іридію та паладію / Л.В. Лозинська, О.С. Тимошук, Т.Я. Врублевська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50, №6. – С. 89-94.
7. Spectrophotometric studies of 4-[N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidin-5-ylidene)-hydrazino]-benzenesulfonic acid as a reagent for the determination of palladium / L. Lozynska, O. Tymoshuk, T. Chaban // Acta Chimika Slovenica. – 2015. – Vol. 62, N. 1. – P. 159-167.
8. Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю) /
А.М. Тупис, О.С. Тимошук, П.В. Ридчук // Методи та об’єкти хімічного аналіза. – 2015. – Т. 10, №2. – С. 80-88.
9. 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol — a new reagent for the determination of Pd(II) /
A. Tupys, O. Tymoshuk // Acta Chimica Slovaca, Vol. 8, No. 1, 2015, P. 59—64,
10. Voltammetric determination of rhodium by means of furan-oxime derivatives in industrial samples with considerable content of palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.
11. Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П.В. Ридчук, О.С Тимошук // Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т.6, №2. – С.103-109.
12. Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 203-210.
13. Екстракційно-фотометричне дослідження взаємодії Zn(II) з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу / А. Тупис, О.Тимошук, Н. Підлипний, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 197-202.
14. Формальні редокс потенціали кислоти Каро у водних розчинах / О. Федишин, Т. Параняк, О. Тимошук, С. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – № 52. – С. 211-216.
15. Kharchuk R. Voltammetric determination of iridium in alloys using xylenol orange / R. Kharchuk, O. Tymoshuk // Chem. & chemical technology. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 245-248.
16. Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 187-192.
17. Вольтамперометричне визначення Ir(IV) за допомогою 5–(2–хлорфеніл)–фуран–2–карбальдегіфд оксиму / Р.В. Харчук, О.С. Тимошук // Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т.6, №4. – С.241–246.
18. Вольтамперометричне визначення іридію та рутенію в сульфідних мідно-нікелевих рудах / Р. Харчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч. 1. – С. 175-179.
19. Вольтамперометричне визначення Ir(IV) та Ru(IV) за сумісної присутності у складних об’єктах / Р. Харчук, О. Тимошук // Вопр. хим. и химич. технол. – 2012. – №1. – С. 111–114.
20. Вольтамперометрія родію(ІІІ) в присутності алізаринового жовтого ЖЖ / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Вопр. хим. и химич. технол. – 2010. – №2. – С. 72-80.

Наукова біографія

Закінчив хімічний факультет Львівського ун-ту (1999). Постійно працює на кафедрі аналітичної хімії: аспірант (1999-2002), мол. наук. співроб. (2002-2003), асистент (2003-2008), з квітня 2008 – доцент. Завідувач хімічного відділення та викладач Природничого коледжу ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад