Тузяк Ярина Мирославівна

Посада: викладач Відділення екології

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

охоплюють широке коло питань палеонтології форамініфер нижньокрейдових відкладів півдня України та їхньої біостратиграфії, палеоекології і палеогеографії.

Курси

Публікації

1. Лещух Р.Й., Тузяк Я.М. Детальна стратифікація аптських нафтогазоносних відкладів півдня України. Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи // Матеріали наукової конференції, присвяченої до 55-річчя геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 27–28 жовтня 2000 року.– Л., 2000. – С.45–46.

2. Тузяк Я.М. Палеоекологічні умови південноукраїнського аптського моря. Сучасні проблеми літології // Матеріали наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народже-ння Д.П. Бобровника. ЛНУ імені Івана Франка, 20–22 грудня 2000 року. – Л., 2000.– С.68.

3. Тузяк Я.М. Розчленування аптських відкладів Рівнинного Криму за фауною форамініфер / Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України // Матеріали ХХІV сесії Укр. палеонтол. т-ва 20–25 травня 2001 року. – К., 2001. С. 39–40.

4. Тузяк Я.М. Біостратиграфічна характеристика аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами. – Палеонт. зб.– Л., 2001, – № 33. – С.124–127.

5. Тузяк Я.М. Стратиграфічний розподіл форамініфер у смердловині Клепінінська–1 // Наука про Землю – 2001. – Матеріали молодіжної наукової конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 19–21 жовтня 2001 року. Львів, 2001. – С. 49–51.

6. Тузяк Я.М. Мікропалеонтологічна характеристика валанжинських відкладів Рівнинного Криму. – Палеонт. зб.– Л., 2002, – № 34. – С.112–119.

7. Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І., Тузяк Я.М. Роль стратиграфічних досліджень у вирішенні проблемних питань геології нафтогазоносних провінцій // Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона. Матеріали V міжн. наук. конференції “Крым-2003” (8-13 сентября 2003 р.). – Гурзуф. – 148–152.

8. Тузяк Я.М. Головні проблеми стратиграфії нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. – Палеонт. зб.– Л., 2002, – № 35. – С.93–102.

9. Тузяк Я.М. Представники планктонних форамініфер роду Glavihedbergella Banner et Blow, 1959 з нижньокрейдових відкладів Півдня України (Рівнинний Крим) (Палеонтол. зб. 2006. № 38).

10. Тузяк Я.М. Біостратиграфічний поділ аптських відкладів Рівнинного Криму за форамініферами (Викопна фауна і флора України: палеоекологічний та стратиграфічний аспекти. Київ. 2009).

11. Тузяк Я.М. Модернізація і деталізація чинної стратиграфічної схеми нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму (1993) як основа прогнозу і розшуків корисних копалин (Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин. Львів-Чинадієво. 2010).

Біографія

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 19 жовтня 1976 р.

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: смт. Куликів, Жовківського району Львівської області, Україна.

1993–1998 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, диплом геолога за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка”;

1998–2001 – навчання в аспірантурі (денна форма) геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

2001 – інженер музею історії геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;2002 – за сумісництвом (на 0,5 ставки) асистент кафедри історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2003 – секретар Державної Екзаменаційної Комісії (ДЕК) освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальності “Геологія” геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

з 2004 завідувач лабораторії палеонтологічних досліджень при кафедрі історичної геології та палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка.

у 2010 – захист кандидатської дисертації “Форамініфери і стратиграфія нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму”.

Розклад