Тупис Андрій Миколайович

Наукові інтереси

Спектрофотометрія, екстракція, тіазолілазонафтолові барвники, поверхнево-активні речовини

Курси

Публікації

 1. Тупис А. Екстракційно-фотометричне дослідження взаємодії Zn(II) з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу/ А. Тупис, О. Тимошук, Н. Підлипний, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – №52. – С. 197–202.
 2. Tupys A. Extraction-Photometric Determination Of Cobalt Using 1-(5-benzyl-2-thiazolyl)-azo-2-naphthol / A. Tupys, O. Tymoshuk // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.– 2013. – №54. – С. 193–199.
 3. Tupys A. 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol – a new reagent for the determination of Pd(II)/ A. Tupys, O. Tymoshuk // Acta Chimica Slovaca. – 2015. – Vol. 8, No.1. – P. 59–64.
 4. Тупис А. Застосування 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу в екстракційно-фотометричному аналізі вмісту основних забруднювачів ґрунту (міді, цинку, кадмію і свинцю)/ А. Тупис, О. Тимошук, П. Ридчук // Методи та об’єкти хімічного аналізу. – 2015. – Т. 10, №2. – С. 80–88.
 5. Тупис А. Екстракційно-фотометричне визначення кадмію(ІІ) за допомогою 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу/ А. Тупис, О. Тимошук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімія. – 2015. – Т. 23, №1. – С. 50–58.
 6. Tupys A. Spectrophotometric Investigation of Cu(II) Ions Interaction with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol / A. Tupys, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, No.1. – P. 19–25.
 7. Tupys A. Improving the Determination of Cu(II) Ions with 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol Using Micellar Solutions of Triton X-100 / A. Tupys, O. Tymoshuk, K. Tupys, J. Kalembkiewicz // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.– 2016. – №57. – С. 249–258.
 8. Tupys A. Synthesis, structural characterization and thermal studies of a novel reagent 1-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Ostapiuk, V. Matiichuk, O. Tymoshuk, E. Woźnicka, Ł. Byczyński // J. Therm. Anal. Calorim. – 2016. – Vol. 3. – DOI: 10.1007/s10973-016-5784-0. – P. 1–10.
 9. Tupys A. 1-[(5-Benzyl-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalene-2-ol: X-ray structure, spectroscopic characterization, dissociation studies and application in mercury(II) detection / A. Tupys, J. Kalembkiewicz, Y. Bazel et al. // J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1127. – P. 722–733.
 10. Пат. 90459 Україна, МПК G01J 1/48, G01J 3/12, G01N 1/28, G01N 21/00, G01N 21/29. Спосіб спектрофотометричного визначення кадмію(ІІ) / Тупис А., Тимошук О.; заявник і патентовласник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № u201400019, заявл. 08.01.2014; опубл. 26.05.2014, Бюл. №10.
 11. Пат. 101863 Україна, МПК G01J 1/48, G01N 21/29 Спосіб спектрофотометричного визначення паладію(ІІ) / Тупис А.М., Тимошук О.С.; заявник і патентовласник Львівський національний університет ім. І. Франка. – № u201500685, заявл. 28.01.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19.

Біографія

Народився 06.02.1990 р. у м. Миколаїв, Миколаївського р-ну, Львівської обл. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 2012 р. за спеціальністю ”Хімія” та здобув кваліфікацію магістр хімії, викладач хімії. З листопада 2012 по жовтень 2016 року навчався в аспірантурі при кафедрі аналітичної хімії хімічного факультету. З листопада 2016 р. працює на посаді молодшого наукового співробітника кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. І. Франка (за сумісництвом), а також завідувачем лабораторії фізико-хімічних методів аналізу Природничого коледжу.

Розклад