Шпаківська Ірина Миронівна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

Вплив абіотичних та біотичних факторів на функціонування екосистем гірських територій

Курси

Публікації

1. Шпаківська І.М., Назарук К.М., Любас Н.М. Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки для практичних робіт студентів Природничого коледжу, – Львів: ЛНУ ім..І.Франка, 2013. – 104 с.

2. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М., Гайдін А.М. Посттехногенні території сірковидобувних підприємств як елементи екомережі Львівської області (на прикладі ДП «Подорожненський рудник») // Наукові основи збереження біотичної різноманітності . – 2013. – Т.4 (11). – С. 147 – 166.

3. Шпаківська І.М., Рожак В.П. Особливості формування запасів фітомаси лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати) //Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 9-17

4. Токар O. Є., Шпаківська І.М., Король М. М.. Дичкевич В. М. Визначення запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням інформаційних технологій //Науковий вісник НЛТУ України – 2014. – Вип. 24.4. – С. 351-358.

5. Рожак В.П., Шпакивская И.М. Динамика древесного опада в лесных экосистемах Стрийсько-Сянской Верховины (Украинские Карпати) // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014. -№1. – С.175-179

6. Шпаківська І.М., Сторожук І.М., Пука Є. О. Постагрогенна трансформація фізико-хімічних властивостей ґрунтів сильватизаційної серії на території Верхньодністровських Бескидів // Вісник ТНПУ. Серія Біологія. – 2014. – №2. – С. 57-61

 

Біографія

Дата та місце народження: 14.07.1963 р., м. Львів

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат Національної академії наук України, кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія, старший науковий співробітник

Назва дисертації, місце та рік захисту: “Дихання грунту в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати»” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.)

Основні дати: В 1985 р. закінчила біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та отримала кваліфікацію «біохімік, викладач біології та хімії». Від 1985 р. працювала у Львівському відділенні Інституту ботаніки ім.. В.Г. Холодного на посаді старшого лаборанта, інженера та провідного інженера. Від 1990 по 1994 рр. навчалася в заочній аспірантурі в Інституті екології Карпат НАН України за спеціальністю 03.00.16 – екологія, кандидатську дисертацію захистила в 2004 р. В 2009 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.16 – екологія (біологічні науки). Від 2014 р. працюю на посаді завідувача відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України. Від 2005 року працюю за сумісництвом викладачем у Природничому коледжі Львівського державного університету імені Івана Франка на відділенні екологія.

Отримала грамоти від Департаменту з питань освіти, науки, сім»ї та молоді Львівської облдержадміністрації (2013 р.) та відділення Загальної біології НАН України (2014 р.).

 

 

1. Шпаківська І.М., Назарук К.М., Любас Н.М. Загальна екологія та

неоекологія: методичні вказівки для практичних робіт студентів

Природничого коледжу, – Львів: ЛНУ ім..І.Франка, 2013. – 104 с.

2. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М., Гайдін А.М. Посттехногенні території

сірковидобувних підприємств як елементи екомережі Львівської області (на

прикладі ДП «Подорожненський рудник») // Наукові основи збереження

біотичної різноманітності . – 2013. – Т.4 (11). – С. 147 – 166.

3. Шпаківська І.М., Рожак В.П. Особливості формування запасів фітомаси

лісових екосистем Стрийсько-Сянської Верховини (Українські Карпати)

//Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 9-17

4. Токар O. Є., Шпаківська І.М., Король М. М.. Дичкевич В. М. Визначення

запасів вуглецю у фітомасі лісових насаджень із використанням

інформаційних технологій //Науковий вісник НЛТУ України – 2014. – Вип.

24.4. – С. 351-358.

Розклад