Коструба Михайло Федорович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-91

Курси

Вибрані публікації

1. Баран І.М., Коструба М.Ф., Подопригора О.І., Клим І.Р., Кіт Л.Я., Борсукевич Б.М.Гнатуш С.О Основні фізіологічні групи мікроорганізмів води та намулу біотопів Яворівського сіркового родовища // Наук. вісник Ужгород.ун-ту, 2003.
2. Ґудзь С., Гнатуш С., Перетятко Т., Паляниця Б., Коструба М., Подопригора О., Клим І. Динаміка змін титру сульфатвідновлюючих бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2004. – Вип. 37. – С. 185-189.
3. Коструба М.Ф., Гнатуш С.О., Баран І.В., Кіт Л.Я. Сіркові бактерії Яворівського родовища проблеми рекультивації земель // Вісн. Одеськ.ун-ту, 2001
4. Гнатуш С.О. Баран І.М., Кіт Л.Я., Коструба М.Ф. Сіркобактерії Яворівського сіркового родовища // Вісн. Одес.ун-ту, 2002.
5. Гнатуш С.О., Коструба М.Ф., Баран І.М., Подопригора О.І., Кіт Л.Я., Клим І.Р., Борсукевич Б.М Поширення сульфатредукувальних бактерій у водних біотопах Яворівського сіркового родовища // Вісн. Львів.ун-ту, Сер.біол. – 2002. – Вип. 29. – С. 144-147.

Наукова біографія

Посада, науковий ступінь, вчене звання:  викладач вищої категорії Природничого коледжу, кандидат біологічних наук, доцент.
Основні дати:
1961 р. – закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
1970 р. – кандидат біологічних наук. Тема кандидатської дисертації: “Влияние рентгеновского облучения на физико-химические свойства и химическую характеристику альбумина сыворотки крови кроликов”.
1971-1976 рр. – асистент кафедри мікробіології біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.
1976 – 2006 рр. – доцент тієї ж кафедри.
З 2006 р. – викладач Природничого коледжу ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад