Коструба Михайло Федорович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-91

Курси

Вибрані публікації

1. Баран І., Коструба М., Подопригора О., Клим І., Кіт Л., Борсукевич Б., Гнатуш С. Основні фізіологічні групи мікроорганізмів води та намулу біотопів Яворівського сіркового родовища // // Вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. – 2003. – №12. – С. 196-199.
2. Ґудзь С., Гнатуш С., Перетятко Т., Паляниця Б., Коструба М., Подопригора О., Клим І. Динаміка змін титру сульфатвідновлюючих бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2004. – Вип. 37. – С. 185-189.
3. Коструба М., Гнатуш С., Баран І., Кіт Л. Сіркові бактерії Яворівського родовища проблеми рекультивації земель // Вісн. Одес. ун-ту. Сер. біол. – 2002. – Т. 6, №4. – С. 72-75.
4. Гнатуш С., Коструба М., Баран І., Подопригора О., Кіт Л., Клим І., Борсукевич Б. Поширення сульфатредукувальних бактерій у водних біотопах Яворівського сіркового родовища // Вісн. Львів.ун-ту. Сер.біол. – 2002. – Вип. 29. – С. 144-147.

Наукова біографія

1961 р. – закінчив біологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1970 р. – кандидат біологічних наук. Тема кандидатської дисертації: “Влияние рентгеновского облучения на физико-химические свойства и химическую характеристику альбумина сыворотки крови кроликов”.
1971-1976 рр. – асистент кафедри мікробіології біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. 1976 – 2006 рр. – доцент тієї ж кафедри. З 2006 р. – викладач Природничого коледжу ЛНУ ім. Івана Франка.

Розклад