Книш Іван Богданович

Посада: викладач Відділення екології

Наукові інтереси

дослідження геохімічних та екологічних особливостей техносфери в умовах вуглевидобутку, вивчення відходів вуглевидобування як техногенних корисних копалин

Курси

Публікації

 1. І. Б. Книш, В. В. Харкевич. Розподіл вмісту хімічних елементів в породах териконів червоноградського гірничо-промислового району // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2003. Вип. 17. С. 148-158.
 2. Книш І.Б., Карабин В.В. Мікроелементи порід терикону копальні “Степова” Львівсько – Волинського кам’яновугільного басейну (екологічні аспекти) // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. -№2. – С. 139-146.
 3. Книш І.Б., Карабин В.В. Парагенетичні асоціації важких металів у породах терикону копальні Степова Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Мінеральні ресурси України, 2004. – № 3. – С. 42-44.
 4. Книш Ю.В., Книш І.Б. Моделювання несанкціонованого скиду високомінералізованої шахтної води у води р. Рата // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2004. Вип. 18, 164-173 с.
 5. Книш І. Б. Перспективи використання відходів вугільної промисловості Львівщини як нової мінеральної сировини // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2006. Вип. 20. – C. 111-123.
 6. Таратула І.М., Книш І.Б. Утилізація стічних вод вугільних шахт Львівщини // Ресурси природних вод Карпатського регіону. – Зб. наук. статей. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2006. – С. 200-205.
 7. Ю.В. Книш, І.Б. Книш. Проблеми водної екосистеми у вугледобувному районі Львівщини // Ресурси природних вод Карпатського регіону. – Зб. наук. статей. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2006. – С. 54-60.
 8. Явний П.М. Бик С.І. Бучинська І.В. Книш І.Б. Шевчук О.М. Круглова Р.Л Потенціал метану робочих вугільних пластів ділянки №4 Червоноградська Львівсько – Волинського кам’яновугільного басейну // Геотехнічна механіка. Міжвід. зб. наук. статей. – Дніпропетровськ, 2008. Вип. 80 – С. 172-178.
 9. Книш І. Б. Геохімія мікроелементів у породах терикону шахти Візейська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. геол. 2008. Вип. 22, C. 111-123.
 10. Бик С.І. Бучинська І.В. Книш І.Б. Явний П.М. Метаноносність вугільних пластів поля шахти «Степова» Львівсько-Волинського басейну // «Геолог України». -2009. – №3. с. 23-27.
 11. Явний П.М. Книш І.Б. Бучинська І.В., Бик С.І. Прогноз газоносності вугільних пластів Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2009. -№2. – С. 39-50.
 12. Книш І. Б., Карабин В.В. Геохімія мікроелементів у породах терикону копальні Межирічанська Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – №3-4,   С. ….
 13. І. Бучинська, П. Явний, І.Книш, О. Шевчук. Вугленосність і розподіл вугільних газів у розрізі нижнього карбону Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2011. – №1, С.

Біографія

Народився 19 травня 1981 р. у м. Великі Мости Львівської області

У 1997-2002 рр. – навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

Спеціальність – Екологічна геологія

У 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі.

Працює над кандидатською дисертацією на тему :

“Геохімія рідкісних і розсіяних елементів у відходах вуглевидобутку та переробки вугілля (на прикладі Червоноградського гірничо-промислового району)”

Напрямок досліджень: дослідження геохімічних та екологічних особливостей техносфери в умовах вуглевидобутку, вивчення відходів вуглевидобування як техногенних корисних копалин

Розклад