Іванець Олег Романович

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

зоопланктон водойм різноманітного типу заходу України

Курси

Публікації

 1. Ivanets O. R. Zooplankton of the water vegetation in the ponds of west forest-steppe of Ukraine / Ivanets O. R. // ВісникЛьвів. ун-ту. Cер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 148–156
 2. ІванецьО. Р. Тести з протозоології та зоології безхребетних: навчально-методичний посібник / О. Р. Іванець . – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 144 с.
 3. Царик Й. В. Польовий практикум із зоології. Ч. 1.: Безхребетні тварини прісних водойм : навч.-метод. посібник / Й. В. Царик, О. Р. Іванець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 236 с.
 4. Іванець О. Р. Латентні стадії у життєвому циклі гіллястовусих раків (Cladocera) та актуальні проблеми їх вивчення / О. Р. Іванець // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : м-ли наук. конф. (8–11 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 33–34.
 5. Terek J. K poznaniu protisto-, mikro-, makrofauny a ekologickych podmienok vo Svidoveckych jazerach (Ukraina) / Terek J., Kovalcuk A., Kovalcuk N.,Ivanets O.R. Manko P., Kosko J. // Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis presoviensis. Prirodne vedy. Biologia-ekologia. – 2004. – Rocnik XL. – P.184–195.
 6. Kosko J. Prispevok k poznaniu rybtokov Zakarpatskey oblasti Ukrajiny. / Kosko J., Balazs P., Kovalcuk A., Ivanets O. R., Manko P., Terek J. // Actafacultatisstudiorumhumanitatisetnaturaeuniversitatispresoviensis. Prirodnevedy. Biologia-ekologia. – 2004. – RocnikXL. – P.138–152.
 7. Іванець О. Р. Рачковий планктон боліт Чорногори та Сколівських Бескидів / Іванець О. Р.,Микітчак Т. І. // Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України. – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 78–90.
 8. Іванець О.Р. Зоопланктон водойм Шацьких озер / Іванець О. Р., Думич О. Я. // Шацьке поозер’я : характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем. – Львів : Євросвіт. 2008. – С. 127–134.
 9. Іванець О. Р. Гірські водойми в стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Українських Карпат / Іванець О. Р. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. XII. – С. 140–141.
 10. Іванець О. Р. Екотони в системі моніторингу прісноводних екосистем / Іванець О. Р. // Стан і біорізноманіття екосистем Iацького національного природного парку : мат-ли Наук. конф., 11–14 вересня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 73–75.
 11. Іванець О. Р. Фауністична характеристика та вертикальний розподіл зоопланктону як основа контролю екологічного стану водних об’єктів / Іванець О. Р. // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем : мат-ли наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І. Здуна ( 12–13 лютого 2008 р., Львів). – Львів 2008. – С. 78–79.

Біографія

Народився 13 травня 1960 р., м. Львів.
Основні дати:
У 1982 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Зоологія» та здобув кваліфікацію біолога, викладача біології і хімії.
У 1987 р.- захистив кандидатську дисертацію на тему “Зоопланктон ставів верхнього Придністров’я”, присвоєно вчений ступінь кандидата біологічних наук .
1982-1983 рр. – стажист – викладач; 1986-93 рр.- науковий співробітник, з 1993 р. – доцент кафедри зоології Львівського державного університету iмені Івана Франка.
Стажувався в відділі лімнології Віденського університету (Австрія).
Участь у науково-дослідній тематиці кафедри зоології:
Тема: ОБ 174 б, “Моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів в екосистемах “Шацького національного природнього парку”.
Тема: Бз 113 Б, “Фауністичне і мікробне різноманіття екосистем Розточчя та Шацького поозер’я та їх стійкість до дії антропогенних факторів”
Тема: Бз 37 Ф “Гідробіоценози заповідних та антропогенно-змінених територій західно-української частини Головного Європейського вододілу”.
Тема: ОБ 83 П “Моніторинг екосистем транскордонних територій Розточчя та західного Полісся”.
Публікацій – 104 з них монографій – 2, підручників, навчальних посібників – 2, методичні вказівки – 9, статей – 54, тез доповідей – 31.
Член “Гідроекологічного товариства України” та Всесвітнього товариства копеподологів (World Association of Copepodologists).
З 2001 р. – викладач Природничого коледжу (за внутрішнім сумісництвом). Член циклової комісії викладачів спеціальності «Прикладна екологія».

Розклад