Бойко Володимир Іванович

Наукові інтереси

Військова справа Галицько-Волинської держави ХІІІ-ХІV ст.

Курси

Публікації

1. Дослідження історії військової справи Галицько-Волинської держави ХІІІ-ХІV ст. українськими вченими кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами Записок Наукового товариства ім. Шевченка) // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали міжнародної наукової конференції, 10-11 жовтня 2008 р., м. Галич. – Галич, 2008. –С. 97-101.
2. Основні здобутки української історіографії військової справи Галицько-Волинської держави ХІІ – першої половини ХІV ст. на початку ХХІ ст. // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. Матеріали міжнародної наукової конференції, 7-8 листопада 2013 р., м. Галич. – Галич, 2013. –С. 83-90.
3. Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях // Княжа доба: історія і культура / [відп. ред. В. Александрович]. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 249-256.

Біографія

Народився 1984 р. у смт. Більшівці Галицького району Іван-Франківської області. У 2001-2006 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка, отримав диплом магістра історії. У 2006-2009 рр. – аспірантура на кафедрі історії середніх віків та візантиністики історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. У 2010-2013 рр – асистент кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені І. Франка. З 2006 р. на посаді викладача Природничого коледжу ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад