Батюк Наталія Мирославівна

Посада: викладач Відділення екології

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Наукові інтереси

Проблеми ґенези, географії і класифікації ґрунтів Західного регіону України. Проблеми деградації ґрунтів Опілля.

Курси

Публікації

1. Павлюк Н.М. Эрозионно-деградационные процессы в почвах ополья Украины / Н.М. Павлюк // Lucrările conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Solul – una din problemele principale ale secolului XXI”.–Moldova, Chişinău: 2003.–Р. 213–214.

2. Павлюк Н.М. Фактори інтенсифікації ерозійних процесів у сірих лісових ґрунтах Опілля / Н.М. Павлюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість”. – Київ: видавництво Європейського університету.–2003.–С. 270–272.

3. Павлюк Н.М. Структурно-агрегатний стан сірих опідзолених ґрунтів Бібрсько-Перемишлянського Опілля / Н.М. Павлюк // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.–2003.–С. 278–282.

4. Павлюк Н.М. Історія дослідження ґрунтів Опілля / Н.М. Павлюк // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Матеріали Міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.– 2003.–С. 276–277.

5. Павлюк Н.М. Екологічний стан сірих лісових ґрунтів Придністровського Опілля / Н.М. Павлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль, 2004.–№2.–Ч. 1.–С. 134–138.

6. Павлюк Н.М. Фізичні властивості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу / Н.М. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2004.– Випуск 30.–С. 206–212.

7. Павлюк Н.М. Динаміка вмісту гумусу в сірих опідзолених ґрунтах Опілля/ Н.М. Павлюк // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Географія та геологія. –Дніпропетровськ, 2004.–Т. 57.–С. 51–52.

8. Павлюк Н.М. Вплив ерозії ґрунту на стан агроландшафтів Бібрсько-Перемишлянського Опілля / Н.М. Павлюк // Фізична географія та геоморфологія.– Київ: ВГЛ “Обрії”, 2004.–Випуск 46.–Т. 1.–С. 91–96.

9. Павлюк Н.М. Морфогенетичні особливості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля / Н.М. Павлюк // Науковий вісник Черні-вецького університету: Збірник наукових праць. Географія.– Чернівці: “Рута”, 2005.–Випуск 238.–С. 55–60.

10. Павлюк Н.М. Деградаційні процеси в сірих лісових ґрунтах Опілля / Н.М. Павлюк // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– Львів, 2006.–Випуск 33.–С. 295–300.

11. Павлюк Н.М. Трансформація кислотно-основних властивостей ясно-сірих лісових ґрунтів Опілля під впливом агрогенези / Н.М. Павлюк // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.–2008.–С. 384–389.

12. Павлюк Н.М. Трансформація гумусового стану ясно-сірих лісових
ґрунтів Опілля під впливом антропоґенези / Н.М. Павлюк // Вісник Одеського національного університету.–Том 14. Випуск 7.–Географічні та геологічні науки.–2009.–С.153–159.

13. Павлюк Н.М. Зміни гумусового стану сірих лісових ґрунтів Опілля під впливом окультурення / Н.М. Павлюк / Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.–Книга друга.–Харків.–2010.–С.144–145.

Біографія

Дата та місце народження: 10 грудня 1978 року у місті Львові
Посада, науковий ступінь: викладач ІІ категорії Природничого коледжу, кандидат географічних наук.
Назва дисертації, місце та рік захисту: “Сірі лісові ґрунти Опілля”, захист відбувся 24 вересня 2010 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Основні дати: У 2001 році закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і вступила в аспірантуру. З 2003 по 2005 р. працювала на посаді інженера Природничого коледжу. У 2005 р. закінчила навчання в аспірантурі. З 2005 року і по теперішній час працює на посаді викладача Природничого коледжу.

Розклад