WEB-дизайн

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Демків Л. С.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31доцент Демків Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни WEB-дизайн є навчити студентів створювати динамічні web-сайти, розробляти їх структуру та підбирати дизайн, на яких висвітлюється інформація, пов’язана з їх майбутньою професійною діяльністю, а таож розміщувати їх в мережі.

Предмет навчальної дисципліни WEB-дизайн це засоби та способи створення web-сайтів, їх програмування, оптимізація та розміщення на сервері

Студент повинен знати:

  •  етапи та способи створення web-сайтів;
  • теги html;
  • властивості CSS;
  • основи JavaScript;
  • принципи створення сайтів та управління ними за допомогою CMS.

Студент повинен вміти:

  • читати та розуміти код, скрипти і сценарії для створення сайту;
  • створювати сайти табличним та блочним способом;
  • створювати стилі для оформлення дизайну сайту:
  • розміщувати динамічні та мультимедійні елементи на сайті;
  • розміщувати сайти в інтернеті.

Рекомендована література

Базова

1. Пасічник О. та ін. Основи веб-дизайну. – Київ, 2008.

2. Александров А., Сергеев Г., Костин С. Создание Web-страниц и Web-сайтов. – Москва, 2008.

3. Фролов И. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта. – Москва, 2009

4. Дуванов А. WEB-конструирование. Элективный курс. – Санкт-Петербург,2006.

5. Кирсанов Д.  Веб-дизайн. — Санкт-Петербург, 2006.

6. E. Rowell HTML5 canvas cookbook. – PacktPublishing, 2011.

Допоміжна

1. Крис Джамса, Конрад Кинг, Энди Андерсон. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ActiveX.

Текст, графика, звук и анимация / Пер с англ. – Москва, 2005.

2. М. Кэмпбел. Строим Web-сайты. Дизайн. HTML. CSS. GARAGE : пер. с англ. – Москва, 2006.

3. Самойлов Е. Web-дизайн для начинающих: Практическое руководство. – Москва, 2009.

4. Ben Frain Responsive Web Design with HTML5 and CSS3. — Packt Publishing Ltd, 2012.

Інформаційні ресурси

http://programming.in.ua/web-design.html