Токсикологічна хімія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
612доцент Мартяк Р. Л.ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – сформувати поняття про шляхи надходження, механізми хімічного перетворення та виведення з організму різних класів токсичних речовин.

Завдання – ознайомити студентів з найважливішими токсичними речовинами, їх хімічною будовою, основними характеристиками та хіміко-токсикологічного аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:  основні поняття токсикології та токсикологічної хімії;

класифікацію отрут і отруєнь;

хімічну будову та фізико-хімічні характеристики токсичних речовин;

механізми біотрансформації ксенобіотиків в організмі;

основні шляхи екскреції ксенобіотиків з організму;

основні методи детоксикації при отруєннях;

основні методи сучасного хіміко-токсикологічного аналізу;

нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин.

вміти:  застосовувати основні методи хіміко-токсикологічного аналізу;

проводити якісний елементний аналіз органічних сполук;

проводити якісний функціональний аналіз токсичних сполук;

проводити ідентифікацію невідомої речовини;

проводити визначення деяких особливих функціональни груп;

здійснювати ідентифікацію окремих токсичних речовин.

Рекомендована література

 1. КрамаренкоВ.П. Токсикологічна хімія. К.: Вища шк., 1995. 423 с.
 2. ШвайковаМ.Д. Токсикологическая химия. М.: Медицина, 1975. 376 с.
 3. Оксенгендлер Г.И. Яды и организм. С.-П.: Наука, 1991. 317 с.
 4. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. К.: Академія, 2005. 288 с.
 5. Швайкова М.Д. Судебная химия. М.: Медицина, 1965. 290 с.
 6. Эйхлер В. Яды в нашей пище. М.: Мир, 1993. 237 с.
 7. Лос К. Синтетические яды. Перев. с нем. М.: Издат. иностр. лит., 1963. 258 с.
 8. Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ. Перев. с англ. М.: Госхимиздат, 1962.836с.
 9. МельниковН.Н. Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 1987. 712 с.
 10. АлександровВ.Н., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. М.: Воениздат, 1990. 271 с.
 11. КрамаренкоВ.Ф. Химико-токсикологический анализ. К.: Вища шк., 1982. 272 с.
 12. СондерсБ. Химия и токсикология органических соединений фосфора и фтора. М.: Издат. иностр. лит., 1961. 424 с.
 13. ФранкеЗ. Химия отравляющих веществ. Т. М.: Химия, 1973. 842 с.
 14. ОксенгендлерГ.И. Яды и противоядия. Л.: Наука, 191 с.
 15. ДзятковскаяЕ.Н. Экология и здоровье. 1-2 ч. Изд. ИЧП ” Арком “, 1994. 165 с.
 16. Полюдек-ФабиниР., Бейрих Т. Органический анализ. Л.: Химия, 1981. 624 с.
 17. О’Брайн Р. Токсичные эфиры кислот фосфора. М.: Мир, 1964. 631 с.
 18. КрамаренкоВ.Ф., Туркевич Б.М. Анализ ядохимикатов. М.: Химия, 1978. 264 с.