Теорія електричних та магнітних кіл

Тип: Нормативний

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336доцент Любунь З. М.ЕЛК-21
434доцент Любунь З. М.ЕЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ЕЛК-21доцент Любунь З. М.
434ЕЛК-21доцент Любунь З. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: метою викладання даної дисципліни є одержання знань з основ теорії лінійних та нелінійних електричних кіл та методів їх розрахунку. Також метою викладання курсу є принципи побудови, розрахунку та функціонування базових функціональних радіоелектронних схем.
Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
– математичні моделі радіотехнічних сигналів в часовій та частотній області;
– основні елементи радіоелектронних схем;
– методи розрахунку лінійних та нелінійних схем при різних типах сигналів;
– базові радіоелектронні схеми (підсилювачі, генератори, блоки живлення перетворювачі напруги), принципи їх функціонування та методи розрахунку

вміти:
– розраховувати прості радіотехнічні схеми при різних типах сигналів;
– проводити експериментальні дослідження типових радіотехнічних схем;
– розраховувати прості радіоелектронні схеми;
– проводити експериментальні дослідження базових радіоелектронних схем;

Рекомендована література

Базова
1. М. Ковальчук, З. Любунь. Електротехніка і електроніка. Методичний посібник до виконання лабораторного практикуму. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
2. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Радіотехнічні кола і сигнали. Навчально-методичні вказівки. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.
3. М. Ковальчук, З. Любунь, Ю. Мочульський. Методичні вказівки до курсу “Основи радіоелектроніки”. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
4. Зіновій Любунь, Юрій Мочульський. Основи радіоелектроніки. Частина 1, Лабораторний практикум. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
5. М. Г. Максимович. Основи теорії кіл. Частина1. Видавництво Львівського університету. 1973.
6. Каяцкас А.А. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. М.:Высшая школа,1988.
7. Скаржепа В.А.,Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника.Ч.1. Электронные устройства информационной автоматики. Учебник. К.,Выща школа,1989.
Допоміжна
1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.М., “Высшая школа”.1983.
2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы.М., “Cов. радио”.1977.
3. Зевеке В.Г.,Ионкин П.А. Основы теории цепей.М.,”Энергия”.1975.
4. Ефимчик М.К.,Шушкевич С.С. Основы радиоэлектроники. Учебн. Минск.Изд. ун-та,1986.
5. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. Учебн. пособие. М.:Радио и связь,1985.