Техноекологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Стельмащук С. Я.ГРК-31, ГПК-31, ГЛК-31, БЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5ГРК-31Стельмащук С. Я.
БЛК-31Стельмащук С. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
572ГПК-31Стельмащук С. Я.
ГРК-31Стельмащук С. Я.
ГЛК-31Стельмащук С. Я.
БЛК-31Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з негативними наслідками науково-технічного прогресу, розкриття ефективних способів і засобів охорони навколишнього середовища та виховання екологічно свідомих фахівців з новим екологічним мисленням, які не лише вільно орієнтуються у різних екологічних напрямках науки, але й розуміються на наслідках, правових аспектах взаємодії суспільства та природи.

Завдання:

 • вивчення обсягів, механізмів і наслідків впливу на довкілля та здоров’я людини різних галузей і об’єктів діяльності;
 • набуття теоретичних знань про загальну характеристику структури хімічної, металургійної, паливної, вугільної промисловості, комунального господарства, аграрного комплексу;
 • набуття практичних навиків хіміко-екологічного дослідження природних вод, грунтів та атмосферного повітря.
 • вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод.
 • ознайомлення з проблемами забруднення природних вод, їх нормування та контроль.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • знати технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства;
 • вміти оцінювати екологічний стан найважливіших зон біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери);
 • аналізувати наслідки негативного промислового впливу на навколишнє середовище за джерелами забруднень та видами полюетантів.
 • використовувати експериментальні та розрахункові методи вивчення стану речовин в природних водах.

Рекомендована література

Основна

 1. Сухарев Техноекологія та охорона навколишнього середовища. В: Новий світ, 2008, 256с.
 2. Клименко Л.П. Техноекологія: Нав. посібник.- В: Таврія, 2000, 526с.
 3. Удод В.М., Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Трофимчук О.М. Техноекологія: Нав. посібник.- К.: КНУБА, 2004.- 192с.
 4. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. Івано-Франківськ, 2004.

 Допоміжна

 1. Пилипчук Т.В., Архипов А.Н., Иванова В.Э., Паскевич С.А. Изучение миграции радинуклидов Cs-137 и Sr-90 в звене цепочки почва-растение – пчелопродукция III Съезд по радиационным исследованиям, Россия, г.Москва, 15-17 10.97 1997.
 2. Архипов Н.П., Архипов А.Н., Городецкий Д.В., Паскевич С.А., Розробка стратегії реабілїтації радіаційно забруднених земель південного сектора зони відчуждення Научно-практическая конференция “Наука-Чорнобиль-96”, Киев, 11-12.02.97. 1997.
 3. Д.Н.Смирнов, В.Е.Генкин, “Очистка сточных вод в процессах обработки металлов”, М:Металлургия, 1989.
 4. Добровольский Г. В., Гришина Л. А. «Охрана почв» – М.: МГУ, 1985.
 5. Ильин В. Б. «Тяжёлые металлы в системе почва-растение» – Новосибирск: Наука, 1991.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму