Системи керування базами даних

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536доцент Любунь З. М.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536КНК-31доцент Любунь З. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета:  одержання знань по основним принципам побудови реляційних баз даних, котрі використовуються у різноманітних областях виробництва, науки і техніки.

Після вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:

принципи побудови реляційних СУБД;

структуру СУБД;

особливості створення і використання елементів СУБД.

вміти:

створити елементи СУБД середньої складності за допомогою системи проектування та супроводу баз даних Access;

Рекомендована література

1. Access 7.0 для Windows 95 –К.:Торгово-издательское бюро BHV,-480с.
2. К. Дейта “Введение в системы баз данных” (Наука, 1980)
3. “Руководство по реляционной СУБД DB2” (Финансы и статистика, 1988).
4. Дж. Ульмана “Основы систем баз данных” (Финансы и статистика, 1983).