Соціологія

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
417Бойко В. І.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21, ЕЛК-21, КНК-21, ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета –  допомогти студентам в опануванні категоріального апарату соціології, формування розуміння сутності і соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів, проведення соціологічних досліджень.

Завдання вивчення дисципліни
Повинні знати:
– предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;
– загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;
– структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій.

Повинні вміти:
– пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;
– володіти основними соціологічними термінами;
– користуватися всіма доступними джерелами знань, самостійно добирати матеріал до відповіді та самостійної роботи;
– використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела інформації.

Рекомендована література

Основна:
1. Герасимчук А., Шиян О. Соціологія. – Київ, 2003.
2. Гіденс Е. Соціологія. – Київ, 1999.
3. Соціологія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. Городяненка. – Київ, 2003.
4. Дворецькі В. Соціологія. Навч. посіб. – Київ, 2002.
5. Лукашевич Н. Соціологія. – Київ, 2002.
6. Лукашевич Н., Туленков М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. – Київ, 1999.
7. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. – Львів, 2004.

Додаткова:
8. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології від античності до початку ХХ ст. – Київ, 1993.
9. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. – Київ, 1998.
10. Міщенко М. Дослідження впливу інтерв’юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №1. – С. 129.
11. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. – Київ, 1996.
12. Пилипенко В. Соціологія: спеціальні та галузеві соціології. – Київ, 2003.
13. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ ст. – Київ, 1996.
14. Резник В., Резник О. Українська соціологія після 1991 року // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №1. – С. 22.
15. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. – Київ, 1995.
16. Соціологічна думка України. Навч. посіб. / За ред. М. Захарченко та ін. – Київ, 1996.
17. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – Київ, 1994.
18. Якуба О. Соціологія. Навч. посіб. для студ. – Харків, 1996.

Матеріали

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму