Радіологічний контроль

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Тупис А. М.ХМК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ХМК-11Тупис А. М.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів з поняттям радіоактивності, законом радіоактивного розпаду та типами радіоактивного розпаду, з біологічною дією радіологічного випромінювання на організм людини.
Завдання – з’ясувати основні дозиметричні поняття та визначення, розглянути методи реєстрації випромінювання та дозові межі опромінення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні закони радіоактивного розпаду, методи реєстрації радіоактивного випромінювання, граничні межі опромінення.
вміти: вимірювати потужність експозиційної дози жорсткого γ-випромінювання, градуювати радіометричну та дозиметричну апаратуру, проводити контроль радіаційних чистоти шкіри, одягу, житла, повітря та поверхні грунту.

Рекомендована література

Основна:
1. Грабовський В.А., Караван Ю.В., Козловська В.Б., Осадчук Т.Ю., Токар Ю.С. Методи та засоби оцінки стану довкілля. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.
2. Грабовський В.А. Ядерна енергетика: розвиток, проблеми, екологія: Навч. Посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 200
Додаткова:
1. Норми радіаційної безпеки України ( НРБУ – 97/2000); Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії Українського центру держсанепідемнагляду МОЗ України, 2000.
2. Максимов М.Т., Ожагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. Учеб пособ. – М.: Энергоиздат, 1986.
3. Иванов В.И. Курс дозиметри. М.: Энергоатомоиздат, 1988.