Протозоологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234доцент Іванець О. Р.БЛК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217БЛК-11доцент Іванець О. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів морфологією, анатомією, фізіологією, систематикою, екологією та філогенією одноклітинних організмів.

 Завдання: навчити студентів аналізувати значення найпростіших у природних екосистемах, зв’язок між будовою та функцією окремих органел та організму найпростіших як єдиного цілого.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості живлення і розмноження одноклітинних організмів у цілому та окремих систематичних груп;
 • конкретних представників різних систематичних груп, їх життєві цикли та особливості життєдіяльності у залежності від умов проживання

вміти:

 • використовуючи методи мікроскопії на основі аналізу зразка зробити морфологічний опис одноклітинних організмів, достатній для їх визначення;
 • керуючись інформацією про ступінь загрози здоров’ю людини паразитичних форм приймати обгрунтовані рішення щодо запобігання зараження паразитами та ураження їхніми метаболітами;
 • на основі камеральної обробки відібраного матеріалу та його польових описів виявляти хвороби, спричинені тваринами-паразитами.

Рекомендована література

Базова

 1. Щербак Г.Й., Царичкова Д.Б., Вервес Ю.Г. Зоологія безхребетних. К.:Либідь, 1995.
 2. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1981.
 3. Хаусман К. Протозоология. М.:Мир, 1988.
 4. Жизнь животных. 1 том. Под. ред. Ю.И.Полянского. М.:Просвещение, 1987
 5. Абрикосов Т.Т. и др. Ред. Матвеев Б.С., Матекли П.В. Курс зоологии. М., Высшая школа, І977.
 6. Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Amoeba, Testacea, Foraminifera, Radiolaria, Heliozoa) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2000. 20 c.
 7. Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Euglenoidea, Phytomonadina, Dinoflagellata, Kinetiplastida, Polymastigina, Opalinina) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2001. 24 c.
 8. Іванець О.Р. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із протозоології (Gregarinina, Coccidiida, Haemosporidia, Cnidosporidia, Microsporidia, Ciliophora) для студентів І курсу біологічного факультету. Львів: ЛНУ. 2006. 40 c.
 9. Мазурмович Б.М., Коваль В.П. Практикум з зоології безхребетних. К., Вища школа, 1977.

Додаткова

 1. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология М.: Высш. Школа, 1978.
 2. Догель В.А. Общая паразитология. Л.: 1962
 3. Мазурмович Б.М. Розвиток зоології на Україні. К., 1974.
 4. Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу. К., 1964.
 5. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология М.: Мир, 1989
 6. Юськів І.Д. Ветеринарна протозоологія, Львів: Каменяр, 1997

http://www.ozon.ru/context/detail/id/99070/

http://www.genebee.msu.su/journals/invert-r.html

http://www.mavicanet.ru/lite/ukr/3676.html