Практикум органічної хімії (Аналітичний контроль якості хімічних сполук)

Тип: Нормативний

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
554ХМК-31доцент Матійчук В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: Вивчення основних класів органічних сполук, їх методів одержання та хімічних властивостей.
Завдання: Формування цілісної системи знань з органічної хімії, формування уявлень про взаємозв’язок будови, реакційної здатності та біологічної активності органічних сполук, засвоєння принципів класифікації органічних сполук та органічних реакцій, прогнозування реакційної здатності органічних сполук на основі знання електронної будови та механізмів органічних реакцій, написання перетворень між різними класами органічних сполук, вивчення головних закономірностей (механізмів) проходження органічних реакцій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
• теорію будови органічних речовин,
• номенклатуру органічних сполук,
• основні класи органічних сполук,
• методи їх одержання і хімічні перетворення.
вміти:
• прогнозувати і пояснювати напрямок проходження хімічних реакцій, характерних для різних класів органічних сполук,
• писати схеми хімічних перетворень,
• теоретично та експериментально встановлювати будову органічних речовин за їхніми спектральними характеристиками та якісними реакціями,
• володіти експериментальними навиками проведення нескладних хімічних синтезів.

Рекомендована література

  1. Глубiш П. Органiчний синтез. – Т.1. – Київ, 1997.
  2. Найдан В. Органiчна хiмiя. Малий лабораторний практикум. – Київ, 1994.
  3. Практикум по органической химии / Под ред. Гинзбурга О. и Петрова А. – Москва, 1989.
  4. Гитис С. и др. Практикум по органической химии. – Москва, 1991.
  5. Васильева Н. и др. Органический синтез. – Москва, 1986.
  6. Агрономов А., Шабаров Ю. Лабораторные работы в органическом практикуме. – Москва, 1974.