Основи статистичної обробки результатів аналізу

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Кулеба Х. В.ХМК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ХМК-11Кулеба Х. В.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних понять метрології в галузі хімії, зокрема хімічного аналізу, статистичних критеріїв оцінювання якості результатів експериментальних досліджень, в т.ч. хімічного аналізу.

Завдання – розглянути та засвоїти основні принципи метрології в хімії, статистичного оцінювання результатів хімічного аналізу.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: метрологічні основи хімічних досліджень, теорію статистичного оцінювання якості результатів експерименту, зокрема хімічного аналізу;

вміти: здійснювати статистичну обробку результатів хімічного аналізу, оцінювати похибки прямих та посередніх вимірювань в хімічному експерименті, використовувати дисперсійний та регресійний аналіз в практиці хімічного аналізу, розв’язувати типові задачі.

 

Рекомендована література

Основна

  1. Прыков А.К. Математическая обработка результатов химического анализа. – Л.: Химия, 1984. – 168с.
  2. Дёрфель К. Статистика в аналитической химии. – М.: Мир, 1994. – 268с.
  3. Каплан Б.Я. ,Филимонов Л.Н., Майров И.А. Метрология аналитического контроля в цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1989. – 200с.
  4. Шаевич А.Б. Стандартные образцы для аналитических целей. – М.: Химия, 1987. – 184с.
  5. Рего К.Г. Метрологическая обработка результатов измерений. – К.: Техника. – 126с.

Додаткова

  1. Harvey D. Modern Analytical Chemistry. – N.Y.: Mc Graw – Hill C., 2000. – 798p.
  2. Семенко Н.Г., Панева В.Ц., Лахов В.М. Стандартные образцы в системе обезпечения единства измерений . – М.: Издательство стандартов, 1990. – 288 с.
  3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. М.: Химия, 1989. – 448 с.