Основи сільськогосподарського виробництва

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136професор Гаськевич В. Г.ГРК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ГРК-11Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: сільськогосподарське виробництво – це вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов’язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі. Метою ведення курсу є викладення матеріалу про основи ведення сільського господарства, як базової галузі господарського комплексу в Україні та світі, а також проблеми, які мають місце в аграрному секторі, особливо екологічного спрямування.

         Завдання:

  • зрозуміти шляхи підвищення ефективності землеробства і тваринництва для більш повного забезпечення потреб населення в продуктах харчування, а промисловості в сировині;
  • навчитися раціонально використовувати земельні ресурси, насамперед ріллю;
  • засвоїти сутність систем землеробства та механічного обробітку ґрунту;
  • ознайомитися із видами добрив їх класифікацією, та хімічними засобами захисту рослин;
  • вивчити прогресивні технології вирощування основних польових культур;
  • вміти характеризувати екологічні проблеми, які виникають на різних територіях України і пов’язані з неправильним веденням сільськогосподарського виробництва;
  • розуміти поняття «екологізація виробництва» та «альтернативне землеробство».

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: структуру сільського господарства; основи землеробства, рослинництва, овочівництва, плодівництва, тваринництва; процеси деградації та забруднення земельних угідь з метою ефективного використання і збереження як компонента біосфери.

вміти:  визначати посівні якості насіння, розрахувати їхню норму висіву; складати схеми сівозміни; визначати види добрив і розраховувати дози внесення їх у ґрунт; визначати за морфологічними ознаками культурні рослини, бур’яни; розрізняти породи сільськогосподарських тварин.

 

Рекомендована література

п/п

Автори Назва Рік видання,

мова

Базова
1 Польський Б.М., Стебленко М.І., Чмир Р.Д. Основи сільського господарства 1991, укр.
2 Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоренко В.П. Загальний курс агробізнесу 2000, укр.
3 Назаренко І.І., Смага І.С. та ін. Землеробство та меліорація 2006, укр.
4 В.П.Ґудзь, Лісовал А.П. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії 2007, укр.
5 Петрунів В.В. Практичне кормовиробництво з основами агрономії 2004, укр.
6 Топаловм А.Д., Скоробагатько С.В. Організація виробництва в підприємствах АПК 2006, укр.
Додаткова
1 Ващенко И.М.,

Ланге К.П.

Практикум по основам сельського хазяйства 1975, рос.
2 Нарцысов В.П. Научные основы земледелия 1982, рос.
3 Польський Б.М., Стебленко М.І., Чмир Р.Д., Яворський В.С. Основи сільського господарства 1983, укр.
4 Моргун Ф.Т., Шикула Н.К. Почвозащитное земледелие 1988, рос.
5 Антипов Г.М. Как стать фермером 1992, рос.
6 Макаров И.П., Муха В.Д.,

Кочетов И.С.

Плодородие почв и устоцчивость земледелия 1995, рос.
7 І.Б.Ратич, Я.І.Кирилів Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці 2005, укр.

 

Інформаційні ресурси

 

1 Минав В.Г. Агрохимия. – М.: Изд-во МГУ, 1974, 751 с. http://www.knigafund.ru

 

2 Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с. http://buklib.net
3 Зінченко О. І., Салатенко В. Н., Білоножко М. А. Рослинництво. Підручник. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 591 с. http://pulib.if.ua

 

4 Офіційний WEB-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України http://www.minagro.kiev.ua/