Основи сателітарного телебачення

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення електроніки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Благітко Б. Я.ЕЛК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ЕЛК-31доцент Благітко Б. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи сателітарного телебачення” є ознайомлення студентів з основами сателітарного телебачення, одержання знань із принципів побудови, функціонування та програмування сучасних засобів сателітарного телебачення, які б дозволили ефективно використовувати сателітарне телебачення в різних галузях народного господарства.
Предмет навчальної дисципліни “Основи сателітарного телебачення”: сателітарні антени, конвертори, тюнери сателітарного телебачення та їх використання в виробничій діяльності фахівця.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
– структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи сателітарного телебачення;
– принципи побудови сателітарного телебачення та його архітектуру;
– сучасну елементну базу для побудови систем сателітарного телебачення;
– принципи цифрового сателітарного телебачення;
– методи орієнтування антен сателітарного телебачення.
Студент повинен вміти:
– читати структурні та принципові схеми сателітарного телебачення;
– організовувати введення/виведення інформації в пристрої сателітарного телебачення в різних режимах роботи;
– програмувати пристрої сателітарного телебачення;
– виконувати налаштування систем сателітарного телебачення;
– використовувати одержані знання при експлуатації систем сателітарного телебачення.

Рекомендована література

Базова
1. Индивидуальные видио-средства: Справочное пособие / Седов С.А. Ю.С.; – 2-ге вид. переробл. та допов. –К.: Видавництво ”Наукова думка”; 1990. 769 с.
2. Телевидение: Учебник для вузов / Под редакцией Джаконии В.И. – М.: Радио и связь – , 1986. – 456 с.
3. Телевидение: Учебное пособие для вузов / Быков Р.Е., Сигалов В.М., Эйссенгардт Г.А. –М.: Высшая школа, 1988, 217 с.
Допоміжна
4. Гедзберг Ю.М., Ремонт цветных переносных телевизоров. 2-е издание, стереотипное,. Практика использования. – – М.: Радио и связь – , 1991. – 192 с.
5. Фомин Н.Ф. Справочник по ремонту цветных телевизоров. Практика использования. – Изд. 3-е, перераб. и допол., Одесса, Маяк, 1989. 236 с.
6. Овчинников Н.И., Основы радиотехники. –М.: Энергоатомиздат, 1987, 402 с.