Основи правознавства

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Бойко В. І.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21, ЕЛК-21, КНК-21, ХМК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 

Мета – сформувати у студентів системні правові знання, активну громадянську позицію, сприяти підвищенню рівня правової культури студентів.

Для досягнення зазначеної мети студентам даються первинні знання про право, його основні інститути та роль правових норм у регулюванні найважливіших суспільних відносин.

Під час вивчення дисципліни студенти набувають необхідних навичок роботи з різними джерелами права, а також вміння використовувати здобуті знання на практиці.

 

Завдання вивчення дисципліни

Повинні вміти:

– володіти учбовим  програмним матеріалом з основ права;

– вміти аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з основ права;

– робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо;

– орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Знати зміст найважливіших нормативних актів;

Рекомендована література

 1. Загальна теорія держави і права // за ред. В. Копейчикова. – Київ, 2005.
 2. Конституційне право України // За ред. В. Погорілка. – Київ, 2000.
 3. Котюк В. Основи держави і права. Навч. посібник. — Київ, 2001.
 4. Котюк І., Котюк О. Курс правознавства. Частина 1. Основи теорії держави і права: навчальний посібник. – Київ, – 2003.
 5. Кравченко В., Савчук О. Правознавство: навчальний посібник. – Київ, 2005.
 6. Кравченко В. Конституційне право України: навчальний посібник. – Вид. 3-тє виправл. та доповн. – Київ, 2004.
 7. Кравчук М. Теорія держави і права (опорні конспекти). – Київ, 2003.
 8. Правознавство: навчальний посібник/ Кравчук М., Гладун З., Грещук В. та ін.; за ред. М. Кравчука. – 2-ге вид. перероб та доп. – Тернопіль, 2003.
 9. Погорілко В., Федоренко В. Конституційне право України: підручник // за заг. ред В. Погорілка. – Київ, 2006.
 10. Фрицький О. Конституційне право України: підручник: – 3-є вид., перероб. і доп., 2006.
 11. Шпиталенко Г. Шпиталенко Р. Основи правознавства: навч. посібник. – 3-є вид. – Київ, 2005.
 12. Рабіновіч П. Основи загальної теорії права та держави. – Київ, 2005.

Нормативні акти:

 1. Конституція України. – Київ, 2009
 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // ВВР. -1990. – №31.
 3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // ВВР.– 1991.– № 38.– С.8
 4. Закон України “Про Всеукраїнський та місцевий референдум” від 3 липня 1991 року // ВВР. – 1991. – № 33 (зі змінами та доповненнями).
 5. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 року // ВВР. – № 34 (зі змінами та доповненнями).
 6. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року // ВВР. – 1993. – № 9 (зі змінами та доповненнями).
 7. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // ВВР. – 1991. – №53 (зі змінами та доповненнями).
 8. Закон України “Про Конституційний суд України” від 16 жовтня 1996 року //ВВР. – 1996. – № 49 (зі змінами та доповненнями).
 9. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року // ВВР. – 1993. – № 8(зі змінами та доповненнями).
 10. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року// ВВР. – 1997. – № 24 (зі змінами та доповненнями).
 11. Закон України “Про політичні партії України” від 5 квітня 2001 року //Офіц. вісн. України. – 2001. – № 17 (зі змінами та доповненнями.
 12. Закон України “Про статус народного депутата України” від 22 березня 2001 року // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 31 (зі змінами та доповненнями).
 13. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 року // Офіц. вісн.України. – 2001. – № 9 (зі змінами та доповненнями).
 14. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 року // ВВР. – 2002. – №27/28 (зі змінами та доповненнями).
 15. Закон України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року // ВВР. – 2004. – № 27/28 (зі змінами та доповненнями).
 16. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року // ВВР. – 1999. – № 14 (зі змінами та доповненнями).
 17. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року // ВВР. – 1998. – № 33.
 18. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року (зі змінами та доповненнями).
 19. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 р. (зі змінами та доповненнями).
 20. Указ Президента України “Про оприлюднення нормативно-правових актів” від 4 грудня 1997 року (зі змінами та доповненнями).
 21. Кодекс законів про працю України. – Київ, 2009.
 22. Сімейний кодекс України. – Київ, 2009.
 23. Кодекс України “Про адміністративні правопорушення”. – Київ, 2009 р.
 24. Кодекс адміністративного судочинства України. – Київ, 2009.
 25. Кримінальний кодекс України. – Київ, 2009.
 26. Цивільний кодекс України. – Київ, 2009.