Мінералогія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Дворжак Т. С.ГЛК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ГЛК-21Дворжак Т. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета — закріпити сучасні уявлення про мінерал, зв’язок кристалічної структури мінералу та його фізичних і хімічних властивостей, генезис мінералів.
Завдання: набуття студентами теоретичних знань з мінералогії та практичних навичок визначення властивостей та діагностики мінералів у лабораторних і польових умовах, ознайомити з особливостями їх будови, властивостями, генезисом, закономірностями розподілу в просторі, основними методиками їх дослідження.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • основні діагностичні властивості мінералів;;
 • морфологічні особливості мінеральних індивідів та мінеральних агрегатів;
 • систематику мінералів;
 • головні типи мінералоутворення;
 • сучасні та класичні методи дослідження мінеральної речовини;
 • можливості використання мінеральної речовини у народному господарстві;

вміти:

 • визначати блиск, колір, відносну твердість і густину, спайність, окремість і злам мінеральних індивідів;
 • визначати габітус мінеральних індивідів та типи мінеральних агрегатів;
 • на основі вищезазначених даних макроскопічно діагностувати мінерали, наявні у взірці;
 • визначати генезис мінералів

Рекомендована література

Базова

 1. Годовиков А.А. Минералогия. – М.:Недра, 1983
 2. Годовиков А.А. Введение в минералогию. – Новосибирск.:Наука, 1973
 3. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. – Київ: Вища школа, 1970. 599 с.
 4. Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. – К.: Наукова думка, 1975.
 5. Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. – М.: Мир,1987. – 592 с.
 6. Павлишин В. І. Основи кристалохімії мінералів. – К.: ВЦ ”Київський університет”, 1998.

Додаткова

 1. Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. – М.: Мир,1987. – 592 с.

Інформаційні ресурси

geology.lnu.edu.ua/mineralogy/SKAKUN/METOD/min-met1.doc

http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/mineralogy/MUZEUM/FOTOGALERY/properties.html

http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/18/index.html

http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/

Mineralogical Society of America. http://www.minsocam.org/

Mineralogy and Petrology Research on the Web http://homepages.udayton.edu/~koziolam/resminpet.html