Основи метрології і стандартизації

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434доцент Коструба М. Ф.БЛК-21, ГЛК-21, ГРК-21, ГПК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
417БЛК-21Любас Н. М.
ГЛК-21Любас Н. М.
ГПК-21Любас Н. М.
ГРК-21Любас Н. М.

Опис курсу

Мета: Ознайомити студентів з теоретичними і методологічними основами метрологічного забезпечення виробництва та екологічних організацій. На основі отриманих знань, сформувати систему знань і навичок у студентів, які дозволяють, використовуючи систематизовані дані, усвідомити сутність, зміст і завдання метрології, стандартизації та сертифікації.

Завдання: навчити студентів застосовувати на практиці основні та похідні фізичні величини,  складати схеми та порядок проведення сертифікації, впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: національну та міжнародну системи стандартизації і сертифікації; основні поняття і визначення метрології, стандартизації та сертифікації, основні положення Державної системи стандартизації і загально технічних та організаційно-методичних стандартів;

вміти: застосовувати вимоги нормативних документів до основних видів продукції (послуг) і процесів, основні правила і документи системи сертифікації України

Рекомендована література

  1. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. Навчальний посібник. Львів: Афіша. – 2001. – 176 с.
  2. Долина Л.Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля. Навч. посіб. – К.: Знання. – 2007. -200 с.
  3. Клименко М.О., Скрипчук Л.М. Метрологія, стандартизація, сертифікація в екології. – К.: Видавничий центр «Академія». – 2006. – 363 с.
  4. Петровська М. Стандартизація і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.-420с.
  5. Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю. Навч. посібн. : – Донецьк. – 2007. – 209 с
  6. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. Підручник 3-є видання перероблене і доповнене. К.: – Видав. Європейського унів-ту. – 2002. – 174 с.