Основи фізичної географії (прикладна екологія)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
2Іспит
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Гілета Л. А.ГРК-11
336Гілета Л. А.ГПК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ГРК-11Гілета Л. А.
336ГПК-21Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з законами і закономірностями розміщення і взаємодії компонентів географічного середовища і їх поєднань на різних рівнях.

Завдання

 1. Розглянути оболонки планети: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера, їх компоненти, закономірності
 2. Вивчити географічну оболонку Землі, що є основним об’єктом вивчення сучасної фізичної географії
 3. Охарактеризувати ландшафтну сферу, що є предметом вивчення однієї з основних наукових дисциплін у складі фізичної географії – ландшафтознавства
 4. Розглянути техно- і ноосферу, що є наслідком розвитку антропогенної діяльності
 5. Вивчити основні географічні об’єкти: гори та рівнини, вулкани, частини Світового океану та гідрографічні об’єкти суші, пустелі

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

         знати:

 • основні терміни і поняття фізичної географії, загальні відомості про планету Земля;
 • наслідки обертових рухів Землі;
 • поняття літосфери і процеси, що в ній відбуваються, їх вираження на поверхні Землі;
 • відомості про атмосферу, атмосферні процеси і явища та їх наслідки.
 • основні частини гідросфери та їх властивості;
 • поняття біосфери, як однієї з оболонок планети;
 • закономірності географічної оболонки землі;
 • ландшафтну сферу планети.
 • техно- та ноосферу; їх розвиток та наслідки

         вміти:

 • працювати з географічними картами (визначати масштаб, читати умовні знаки);
 • визначати місцевий і поясний час населених пунктів;
 • визначати основні форми рельєфу, гідрографічні об’єкти;
 • розв’язувати географічні задачі;
 • проводити географічну характеристику материків та океанів.

Рекомендована література

 1. Атлас вчителя. – К.: Картографія, 2010.
 2. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. Київ: Либідь, 2000.- 463 с.
 3. Довідковий атлас світу. – К.: Картографія, 2010.
 4. Загальне землезнавство. Практикум. За ред. Кулаковської М.Ю. і Шкрябія П.Ю. Київ: Вища школа, 1981. – 247 с.
 5. Калесник С.В. Общие географические закономерности Земли. Москва: Мысль, 1970. – 284с.
 6. Коротун І.М.Основи загального землезнавства. Рівне: 1999. – 308с.
 7. Лавренчук Г.М. Задачі з географії: навчально-методичний посібник. – Біла Церква, 2009. – 60 с.
 8. Медина В.С. Загальна фізична географія. Київ: Радянська школа, 1974.- 214с.
 9. Медина В.С. Основи загального землезнавства. Київ: Вища школа, 1974. – 232с.
 10. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство. Київ, Знання-Прес, 2003. 247 с.
 11. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. Київ: Вища школа, 199. – 223 с.