Операційні системи

Тип: Нормативний

Відділення: викладачі фундаментальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Кузьмак А. Р.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434КНК-21Кузьмак А. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни „Операційні системи” є опанування  теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.

Студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C++ а також основи математичного аналізу.

Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • Типи операційних систем;
 • Будову операційних систем;
 • Теоретичні основи роботи з файлами в різних операційних системах.

вміти:

 • Працювати з файлами в операційних системах;
 • Планувати ресурси “Центрального процесора”;
 • Працювати з файлами за допомогою командного рядка;

 

Рекомендована література

Базова

 1. В. Столлингс. Операционные системы. Внутреннее устройство и принципы проектирования. М. Вільямс. 2002.
 2. Д. Цикритзис, Фє Бернстайн. Операционные системы. М. Мир. 1977.
 3. Г. Дейл. Введение в операционные системы. Т. 1, 2. М. Мир. 1988.
 4. К.Стинсон, К. Зихерт. Windows 200 Professional. Питер. 2003.

 

 

Додаткова

 

 1. Габрусев В. Ю., Лапінський В. В., Нестеренко О. В. Основи операційних систем: ядро, процес, потік. Навч. посіб. — Тернопіль : «Навчальна книга — Богдан», 2007. — 128 с.
 2. Лапінський В. В., Габрусєв В. Ю., Бачинська Н. Я. Основи операційних систем. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан — 2002. — 80 с.
 3. Операционные системы / Д. Бэкон, Т. Харрис — СПб. : Питер; Киев : Издательская группа BHV. 2004. — 800 с.
 4. Руденко В. Д. та ін. Базовий курс інформатики / В. Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю. Бикова: Навч. посіб. — К. : Вид. група BHV. — Кн. 1: Основи інформатики. — 2005. — 320 с.
 5. Шеховцов В.А. Операційні системи. — К. : Видавнича група BHV, 2005. — 576 с.