Органічний функціональний якісний аналіз

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Мартяк Р. Л.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536ХМК-31доцент Мартяк Р. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами основних методів ідентифікації органічних речовин, а також проведення якісного та кількісного групового функціонального аналізу.

Завдання – розглянути та засвоїти основи якісного та кількісного групового функціонального аналізу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні методи ідентифікації органічних сполук;

вміти: застосовувати основні методи органічного аналізу, проводити якісний елементний та якісний і кількісний функціональний аналіз органічних речовин, здійснювати ідентифікацію невідомої органічної речовини, застосовувати спектральні методи в практиці хімічного аналізу.

Рекомендована література

Основна

 1. Мазор Л. Методы органического анализа. М.: Мир, 1986. – 584 с.
 2. Шрайнер Р., Фьюзон Р., Кëртин Д., Моррилл Т. Идентификация органических соединений. М.: Мир, – 704 с.
 3. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ. Л.: Химия, – 624 с.
 4. Найдан В.М. Органічна хімія: Малий лабораторний практикум. К.: ІСДО, 1994. – 336 с.
 5. Сиггиа С., Ханна Дж.Г. Количественный органический анализ по функциональным группам. М.: Химия, 1983. – 672 с.
 6. Губен-Вейль. Методы органической химии. Т. II. Методы анализа М.: Химия, 1967. – 1032 с.
 7. Черонис Н.Д., Ма Т.С. Микро- и полумикрометоды органического функционального анализа. М.: Химия, – 576 с.
 8. Лабораторные работы по органической химии / Под ред. О.Ф.Гинзбурга, А.А. Петрова. М.: Высш. шк., 1974. – 286 с.
 9. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. М.: Высш. шк., 1971. – 264 с.
 10. Грандберг И.И. Практические работы и семинарские занятия по органической химии. М.: Высш. шк., 1978. – 255 с.
 11. Корнілов М.Ю., Туров О.В., Борсдорф Р., Клейнпетер Е. Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях. К.: Вища шк., 1995. – 287 c.
 12. Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических веществ. М.: Мир, 1992. – 300 с.
 13. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии. М., 2003. – 493 c.
 14. Мельник Я.Г. Ідентифікація органічних сполук. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з органічної хімії для студентів II–III курсів біологічного факультетів. Львів: ЛДУ, 1980. – 24 с.
 15. Органикум. / Беккер Х., Домшке Г., Фангхенель Э. и др. М.: Мир, 1992. Т. 1. – 487 с. Т. 2. – 474 с.

Додаткова

 1. Методы количественного органического элементного микроанализа. / Гельман Н.Э., Терентьєва Е.А., Шанина Т.М. и др. М.: Химия, 1987. – 296 с.
 2. Дзіковська Л. Застосування ІЧ- та ПМР-спектроскопії для з’ясування будови органічних речовин. Львів: Вид. Львів. ун-ту, 1999. – 62 с.
 3. 3. Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. М.: Химия, 1975. – 224 с.
 4. 4. Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. М.: Мир, 1965. – 216 с.
 5. Файгль Ф. Капельный анализ органических веществ. М.: Госхимиздат, 1962. – 836 с.
 6. Рево А.Я. Практикум по органической химии (Качественные микрохимические реакции). М.: Высш. шк., 1971. – 208 с.