Об’єктно-орієнтоване програмування

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318доцент Хвищун І. О.КНК-21
434доцент Мельничин А. В.КНК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336КНК-21доцент Хвищун І. О.
434КНК-21доцент Мельничин А. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета –  вивчення сучасних засобів створення об’єктно-орієнтованих програм, а саме: оволодіння середовищем програмування Delphi, вивчення мови програмування Object Pascal та бібліотеки VCL, вивчення засад і методів створення нових програмних компонент для середовища Delphi. Вивчення практичних прийомів створення віконних програм для ОС Windows у тому числі з підтримкою технологій мультипроцесності, динамічного обміну даними, зв’язування та впровадження об’єктів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: синтаксис мови Object Pascal, склад і правила використання бібліотеки VCL, склад і правила використання середовища програмування Delphi, головні засади ООП, головні засади створення компонент;

вміти: проектувати об’єктно-орієнтовані програми, використовувати середовище Delphi для створення та налагодження комп’ютерних програм, вміти створювати бібліотеки об’єктно-орієнтованих класів, розширювати можливості середовища програмування за допомогою нових створених власноруч компонент, створювати Windows-програми.

Рекомендована література

Основна:

 

  • Культин Н. Основы программирования в Delphi  CПб.: БХВ-Петербург, – – С. 416.
  1. Дудзяний І. М. Програмування мовою Object Pascal. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 328с.
  2. Конопка Рей Создание Оригинальных компонент в среде Delphi. – К.: НИПФ – «ДиаСофт Лтд.», 1996. – 512 с.
  3. Черняхівський В. В. Delphi-4: сучасна технологія візуального програмування. – Львів: БаК, 1999.
  4. Бадд Тимоти. Объектно-ориентированное программирование в действии. Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 1997. – 464 с.

 

Додаткова:

  1. Усатенко Т.М. Програмування в середовищі Delphi [Текст] : навч. посіб. / Т.М. Усатенко. – Суми : СумДУ, 2004. – 84 с.
  2. Осипов Д. Базы данных и Delphi. Теория и практика. — CПб.: БХВ-Петербург, 2011. — С. 752.
  3. Фаронов В. В. Искусство создания компонентов Delphi. Библиотека программиста. – СПб: Питер, 2005 – 463 с.
  4. Ярошко С. А. Основи об’єктно-орієнтованого програмування з ілюстраціями на Borland Pascal та Borland Pascal for Windows: Тексти лекцій. – Львів: Ред.-вид. відділ ВЦ ЛДУ ім. І. Франка, 1998.
  5. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 576 с