Методи синтезу лікарських засобів

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Матійчук В. С.ХМК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ХМК-31доцент Матійчук В. С.

Опис курсу

Мета – дати студентам знання про сучасні методи синтезу, які використовуються для одержання основних класів застосовуваних в лікарській практиці фармацевтичних субстанцій.

Завдання – Сформувати знання про основи синтезу лікарських препаратів. Забезпечити достатнє розуміння основ синтезу органічних фармацевтичних речовин, які застосовуються в сучасній лікарській практиці, в тому числі офіційно дозволеній до вжитку в Україні. Сформувати вміння здійснювати вмілий вибір синтетичних методів для створення чи відтворення потрібних лікарських субстанції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: основні методи введення функціональних груп в базисні структури ліків та їх напівпродуктів (пряме введення, перетворення функціональних груп, заміна функціональних груп); основні підходи до синтезу відомих лікарських речовин, що містять різні гетероциклічні системи; умови проведення реакцій синтезу лікарських препаратів різних класів; методи проведення основних операцій хімічного синтезу.

вміти: планувати і ставити синтез окремих лікарських препаратів, які застосовуються в сучасній лікарській практиці, оцінювати ефективність того чи іншого методу.

Рекомендована література

 1. О.П. Швайка. Основи синтезу лікарських речовин. – Донецьк “Східний

видавничий дім”, 2002. – 304 с.

 1. А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, И.В. Шендрик. Основы органической химии лекарственных веществ.– М.:Химия, 2007. – 192 с.
 2. Г.И. Жунгиету, В.Г. Граник Основные принципы конструирования лекарств.
 3. – Кишенев: Издательско-полиграфический комплекс Государственного

университета Молдовы, 2000. – 352 с.

 1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. (Пособие для врачей). В 2-х томах.– М.: Новая волна, 2001. – Т. 1. – 540 с. – Т. 2. – 608 с.
 2. В.О. Ковтуненко. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему.
 3. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів університетів. — Київ, Вид. Ірпінь, 1997. — 462с.
 4. Р.П. Евстигнеев. Тонкий органический синтез. — Москва, Изд. Химия,
 5. — 183с.
 6. М.Л. Сятиня. Фармацевтична справа в Україні: Минуле. Сьогодення. День прийдешній. — Київ, Інст. історії HAН України, 1998. — 334с.
 7. Л.Н. Яхонтов, Р.Г. Глушков. Синтетические лекарственные средства. –

Москва “Медицина”, 1983. – 272 с.

 1. М.В. Рубцов, А.Г. Байчиков. Синтетичесние химико-фармацевтические

препараты. – Москва “Медицина”, 1971. – 328 с.

 1. Мелентьева Г.А., Антонова Л.А. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, – 480 с.
 2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. – М.: Высшая школа, 1985. –

768 с.

 1. Ю.О. Ластухін. Хімія природних органічних сполук. – Львів: Інтелект-Захід, 2005. – 560 с.

Додаткова література

 

 1. Р.С. Вартанян. Синтез основных лекарственных средств. – М.: МИА, 2004. – 845 с.
 2. Н.А.Платэ, Д.Е. Васильев. Физиологически активные полимеры. – М.:

Химия, 1986. – 293 с.

 1. Ч. Пейн, Л. Пейн. Как выбрать путь синтеза органического соединения. – М.: Мир, 1973.
 2. І.В. Комаров, М.Ю. Корнілов. Сучасні методи органічного синтезу. – К.: Вид.-полігр. центр „Київ. ун-т”, 2001.
 1. В.Г. Граник. Основы медицинской химии. – М.: Вузовская книга, 2001. – 384 с.