Математичне моделювання РЕС

Тип: Нормативний

Відділення: відділення комп’ютерних наук

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518Шмигельський Я. А.КНК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536КНК-31Шмигельський Я. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: одержання знань і навичок, які потрібні для моделювання електричних схем, які використовуються в різних галузях науки і техніки.
Завдання: Після вивчення даної дисципліни студент повинен знати:
• методи аналізу електричних схем по постійному струму;
• методи аналізу електричних схем по змінному струму;
• методи аналізу перехідних процесів;
• моделі основних елементів електричних схем.
Повинен вміти:
• моделювати радіоелектронні схеми різного призначення;
• визначати чутливість характеристик радіоелектронних схем до зміни параметрів елементів;

Рекомендована література

Основна література
1. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. – М.: Высшая школа, 1980. – 311 с.
2. Бененсон З.М., Елистратов М.Р., Ильин Л.К. и др. Моделирование и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных устройств. /Под ред. Бененсона З.М. – М.: Радио и связь, 1981.
3. Ильин В.Н., Фролкин В.Т., Бутко А.И. и др. Автоматизация схемотехнического проектирования: Учебное пособие для вузов. /Под ред. Ильина В.Н. – М.: Радио и связь, 1987. – 368 с.
4. Сигорский В.П., Петренко А.И. Алгоритмы анализа электронных схем. – К.: Техніка, 1970. – 396 с.
5. Скурихин В.И., Шифрин В.Б., Дубровский В.В. Математическое моделирование. – К.: Техніка, 1983. – 360 с.

Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org