Лікарські рослини

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Мартяк Р. Л.ХМК-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета – всестороннє вивчення лікарських рослин, лікарської рослинної сировини та окремих продуктів рослинного походження, що застосовуються в медичній практиці.

Завдання – розглянути зв’язок між хімічною будовою та фармакологічною активністю лікарської рослинної сировини, а також засвоїти біологічну дію лікарських рослин на організм людини.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: лікарські рослини, які є сировиною для отримання лікарських засобів; номенклатуру лікарських засобів рослинного походження, дозволених для медичного застосування; хімічний склад лікарських рослин; методи аналізу біологічно активних речовин лікарської рослинної сировини; основні методи виявлення нових лікарських рослин;
вміти: самостійно працювати з фармакогностичною літературою; за морфологічними ознаками визначати лікарські рослини; давати характеристику лікарській рослинній сировині; збирати, проводити первинну обробку та зберігати лікарську рослинну сировину різних морфологічних груп.

Рекомендована література

Основна

  1. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. Харків: Прапор; Вид-во НФАУ, – 704 с.
  2. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. К.: Нова книга, 2006. – 352 с.
  3. Муравьева Д.А., Самылина И.А.., Яковлев Г.П. Фармакогнозия. М.: Медицина, – 656 с.
  4. Племенков В.В. Введение в химию природных соединений. Казань, 2001. – 376 с.
  5. Державна Фармакопея України. I видання. Харків, 2001. – 556 с.

 

Додаткова

  1. 1. Кархут В.В. Ліки навколо нас. К.: Здоров’я, 1973. – 448 с.
  2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Т. 1, 2. М.: Медицина, 2000.
  3. 3. Беликов В.Г. Синтетические и природные лекарственные средства. М.: Высш. шк., 1993.
  4. 4. Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения. М.: Медицина, – 336 с.
  5. 5. Выделение и анализ природных и биологически активных веществ / Под ред. Е.Е.Сироткиной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. – 184 с.