Латинська мова

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: викладачі з гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1144БЛК-11Луцик О. Б.
ГЛК-11Луцик О. Б.
ГПК-11Луцик О. Б.
ГРК-11Луцик О. Б.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із загальноосвітнім значенням латинської мови; дати необхідний обсяг знань із нормативної граматики латинської мови; розширити їхній світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів.
Завдання: навчити читати, писати, робити переклад текстів, працювати зі словником.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн, прислів’я та крилаті вислови.
вміти: читати, писати, робити граматичний аналіз тексту та його переклад, користуватись словником.

Рекомендована література

Базова

Ревак Н.Г., Сулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2006 -440 с.

Допоміжна

1.Оленич Р.М., Оленич І.Р., Чернюх Б.В. Латинська мова.: навч. посібник.- Вид. 2-ге, випр. І доповн. – Львів, Світ, 2008. – 472 с.
2. Вацеба О.А., Олійник Л.Р. Lectura Latina: Навчальний посібник.- Львів: Видавничий центр Лну імені Івана Франка, 2008. -200 с.