Ландшафтна екологія

Тип: Нормативний

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Лесів М. С.БЛК-21, ГЛК-21, ГПК-21, ГРК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318БЛК-21Грень О. М.
ГЛК-21Грень О. М.
ГПК-21Грень О. М.
ГРК-21Грень О. М.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання ландшафтної екології: поняття ландшафту, його морфологічних одиниць, природні та антропогенні зміни в ландшафтах, розвиток і саморозвиток ландшафтів, стійкість ландшафтів до антропогенних впливів, стаціонарні та дистанційні дослідження ландшафтів, поширення хімічних елементів в ландшафтах. Вивчити методики оцінки екологічного стану території, геохімічне навантаження на ландшафтне середовище і оцінку впливу екологічних якостей ландшафтного середовища на здоров’я населення. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях та практичних роботах.

Завдання курсу:

 • вивчення поняття про ландшафт і характеристику ландшафтів;
 • вивчення геосистеми, її елементів та загальні властивості геосистем;
 • вивчення просторової структури ландшафту, її вертикальної та морфологічної структури, і морфологічних одиниць ландшафту;
 • вивчення функціонування та динаміки ландшафтів, природні та антропогенні зміни в ландшафтах;
 • вивчення екологічного аналізу антропогенних ландшафтів і їх антропогенно-техногенні зміни;
 • вивчення поширення хімічних елементів в ландшафтах, геохімічні бар’єри і види міграції;
 • ознайомлення з методиками оцінки екологічного стану території і з методичними прийомами визначення ступеня геохімічного забруднення;
 • набуття студентами практичних навиків щодо проведення оцінки впливу екологічних якостей ландшафтного середовища на здоров’я населення.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат науки, просторову структуру ландшафту, функціонування, динаміку і розвиток ландшафтів, антропогенно-техногенні зміни ландшафтів.

вміти: здійснювати аналіз ландшафтної структури території, аналізувати горизонтальну і вертикальну структури, здійснювати аналіз і оцінку впливу геохімічної ситуації на здоров’я населення.

Рекомендована література

Базова

 1. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. – К.: Либідь, 1993. – 222с.
 2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233с.
 3. Гродзинський М.Д., Шищенко П.Г. Ландшафтно-экологический анализ в мелиоративном природопользовании. К.: Либідь, 1993. – 224с.
 4. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект: Навч. посібник. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 310с.
 5. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Чернівці: Рута, 1994. – 317с.
 6. Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. Чернівці: Рута, 2001. – 248с.
 7. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991. – 266с.
 8. Сочава В.Б. Введение в ученике о геосистемах. Наука, 1978. – 319с.

Додаткова

 1. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., Высшая школа, 1991. – 366 с.
 2. Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії. – К., 1969. – 132 с.
 3. МіллерГ.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика.-Львів, 2002.-172 с.
 4. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: Знання, 2003.-499с.
 5. Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій. – Київ, 1996. – 167 с.
 6. Мельник А.В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів, 1999.-286 с.
 7. Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 2002.-229 с.
 8. Проблеми ландшафтного різноманіття України. Зб. наук. праць.-К.,2000.-400 с.
 9. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте. – М.: Изд-во МГУ. – 2001. – 384 с.