Кристалографія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: відділення екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Дворжак Т. С.ГЛК-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ГЛК-11Дворжак Т. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основними поняттями кристалографії, виявлення зв’язків морфології, особливостей структури і фізичних властивостей кристалів з особливостями їх симетрії, ознайомити студентів з основами стереографічного проектування граней і елементів симетрії для опису морфології і симетрії кристалів.

Завдання: викласти  студентам основи сучасної кристалографії – надати знання загальних питань зародження, росту та розчинення кристалів, особливостей змін мінералоутворюючого середовища і впливу останнього на морфологію кристалів. Надається характеристика різноманітних методів та методик вивчення анатомії та морфології кристалів і за результатами досліджень відтворення умов формування кристалічної речовини.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

–         основні закони кристалографії;

–         основи теорії симетрії кристалів, види симетрії, сингонії. категорії;

–         принципи стереографічного проектування і установки кристалів;

–         прості форми в різних сингоніях та їх проекції;

–         символіку граней і ребер;

–         особливості морфології реальних кристалів мінералів;

–         основи вчення про будову кристалічної речовини;

вміти:

–       визначати елементи симетрії та прості форми на кристалографічних моделях та реальних кристалах;

–       правильно установлювати моделі відносно координатних осей і проектувати полюси граней і елементи симетрії моделей;

–       визначати види симетрії, сингонії, категорії моделей і символи граней;

–       характеризувати морфологію реальних форм кристалів.

Рекомендована література

Базова

 1. Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г.     «Кристаллография», М.: Изд-во МГУ, 1992.
 2. Попов Г.М., Шафрановский И.И. «Кристаллография», М.: Изд-во «Высш.шк.», 1972.
 3. Грінченко В.Ф. «Кристалографія», частина 1. К.: Вид-во «Київський університет», 1996, 98 с.
 4. Грінченко В.Ф., Митрохин О.В., Грінченко О.В. «Кристалографія», частина 2. К.: Вид-во «Київський університет», 1999, 48 с.
 5. Бакуменко І.Т. Кристалографія, 2000, 76 с.

Додаткова

 1. Современная кристаллография, т.1, 1978, 384 с.
 2. Современная кристаллография, т.3, 1980, 408 с.
 3. Глазов А.И. Методы морфометрии кристаллов, 1981, 146 с.
 4. О.И. Корженко, В.Н. Логинов. Кристалография и минералогия. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине. 2004, 36с.
 5. Куровець Михайло. Кристалографія і мінералогія, ч.1, 1996, 234 с.
 6. Мокиевский В.А. Морфология кристаллов, 1983, 295 с.
 7. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів, 2000, 186 с.
 8. Уиттекер Э. Кристалографія, 1983, 286 с.
 9. Шаскольская М.П. Кристаллы, 1985, 208 с.
 10. Шафрановский И.И. История кристаллографии, 1978, 294 с.
 11. Шафрановский И.И, Алявдин В.Ф. Краткий курс кристаллографии, 1984, 206 с.
 12. Шафрановский И.И. Симметрия в природе, 1985, 168 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.lnu.edu.ua/faculty/geology/mineralogy/E-books/geom_cryst.pdf
 2. http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/20/index.html
 3. http://padaread.com/?book=17823&pg=353